UNICEF: recordaantal alleenreizende kinderen aangekomen in Italië

18 oktober 2016

ROME - DEN HAAG, 18 oktober 2016 – In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen meer kinderen via de zee aan in Italië dan in heel vorig jaar. Meer dan 90 procent van hen reisde alleen, terwijl dat in 2015 nog om 75 procent ging. Het aantal alleenreizende vluchtelingen- en migrantenkinderen dat aankomt in Italië stijgt tot recordhoogte, zegt UNICEF.

"Elke week komen honderden kinderen aan, elk kind met dringende behoefte aan hulp. Van kwetsbare pasgeboren baby’s tot de tieners die alleen reizen en geen idee hebben wat hen te wachten staat in een vreemd land," zegt Sabrina Avakian medewerker kinderbescherming UNICEF. Zij is momenteel in Calabrië, Italië om de behoeften van vluchtelingen- en migrantenkinderen te beoordelen.

Dit jaar is er een toename van kinderen uit Egypte, maar de meeste zijn nog steeds afkomstig uit West-Afrika. Waaronder recent drie pasgeboren Eritrese baby's, twee baby’s werden geboren op Italiaanse kustwachtboten in de Middellandse Zee. Naar schatting kwamen ruim 20.000 niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen over zee naar Italië. In heel 2015 kwamen er 16.500 kinderen waaronder 12.300 alleenreizende kinderen.

Volgens een team van UNICEF ter plaatse wordt de situatie van vluchtelingen- en migrantenkinderen in Italië steeds wanhopiger en is de Italiaanse kinderbescherming overbelast.

"Sommige kinderen zijn diep wanhopig van de reis, ze waren getuige van verdrinkingen. Anderen hebben verschrikkelijke chemische brandwonden van de brandstof op de boten, de baby's en hun moeders hebben speciale zorg nodig in het geven van borstvoeding. Allemaal hebben ze bescherming en onderdak nodig en het duurt allemaal te lang."

Tragische gebeurtenissen zijn aan de orde van de dag. Zoals de verdrinking van twee kinderen van drie en vier jaar oud die tijdens de dodelijke oversteek vanuit Libië uit de armen gleden van hun Nigeriaanse moeder. Meer dan 3.100 mensen zijn dit jaar al verdronken in dit deel van Middellandse Zee, waarmee dit het meest gevaarlijke jaar is tot nu toe. Een onbekend aantal kinderen is op zee gestorven.

Op boten beheerd door de Italiaanse kustwacht heeft UNICEF kindvriendelijke ruimtes opgezet voor kleine kinderen. Het UNICEF-team helpt jongeren bij aankomst in Italië met psycho-sociale ondersteuning. Het grote aantal kinderen heeft geleid tot aanzienlijke vertragingen - soms tot een jaar - bij de toewijzing van voogden of bij het verlenen van juridische ondersteuning. Samen met partners als het UNHCR en de Italiaanse sociale diensten werkt UNICEF aan het versneld toewijzen van voogden en het verbeteren van opvangvoorzieningen.

De drie pasgeboren Eritrese baby's en hun jonge moeders lijken in goede gezondheid te verkeren, hun geboorte is geregistreerd bij de autoriteiten en ze worden in de stad Catania verzorgd.

Noot voor de redactie

Op 12 oktober 2016 waren volgens de Italiaanse autoriteiten 144.000 vluchtelingen en migranten aangekomen in Italië. Volgens het IOM en de UNHCR zijn naar schatting 20.000 niet-begeleide en van hun ouders gescheiden kinderen aangekomen via de zee. Het totale aantal kinderen is nog niet vastgesteld. Dit jaar is 91% van alle kinderen die aankwamen in Italië onbegeleid of gescheiden van hun ouders of begeleiders. In heel 2015 kwamen 16.478 kinderen aan, van wie 12.360 (of 75%) onbegeleid of gescheiden.