UNICEF: Meer geld nodig om wereldwijde onderwijscrisis aan te pakken

19 september 2016

In 2030 leert meer dan tweederde van de scholieren niet lezen en schrijven

New York, Den Haag 19 september 2016 - Meer dan tweederde van de scholieren in lage-inkomenslanden zal in 2030 niet kunnen lezen en schrijven, ondanks het ambitieuze doel om elk kind op school en aan het leren te krijgen. Dat blijkt uit een nieuw rapport ‘The Learning Generation’ van de ‘International Commission on Financing Global Education Opportunity’. Als regeringen niet meer geld uittrekken voor onderwijs, blijven miljoenen kinderen in de armste landen opgesloten in cycli van armoede en ontberen zij de kennis en vaardigheden om als volwassenen bij te kunnen dragen aan de samenleving. UNICEF steunt de aanbevelingen uit het rapport en dringt aan op een verhoging van nationale uitgaven voor onderwijs van 3 procent tot 5 procent om de wereldwijde onderwijscrisis aan te pakken.

"Ieder kind, in elk land, in elke regio, in elke familie, heeft niet alleen het recht op een stoel in een klaslokaal, maar ook het recht op goed onderwijs," zegt UNICEF directeur Anthony Lake. "We moeten op tijd investeren in gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. Of we betalen de prijs van een generatie kinderen die opgroeit zonder de kennis en vaardigheden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen."

Enkele conclusies uit het rapport:

  • In 2030 zullen 1,5 miljard volwassenen niet meer dan basisonderwijs hebben gevolgd.
  • Slechts de helft van de kinderen in de basisschoolleeftijd en iets meer dan een kwart van de adolescenten in lage en middeninkomenslanden leren lezen, schrijven en rekenen.
  • 330 miljoen scholieren in basis- en middelbaaronderwijs leren niet de basis schoolvaardigheden.
  • De crisis neemt toe naarmate de bevolking groeit. In 2030 zijn er naar schatting 1,4 miljard kinderen in de schoolleeftijd in landen met lage en middeninkomenslanden.
  • Twee keer zoveel meisjes als jongens zullen nooit naar school gaan.

“We staan nu voor de burgerrechtenstrijd van onze tijd– een generatie jongeren eist hun recht op onderwijs op. Er is een tikkende tijdbom van ongenoegen omdat de helft van die generatie deze hoop wordt ontzegd", zegt Gordon Brown, voorzitter van de Commissie en speciale VN-gezant voor Onderwijs. "We kunnen niet nog een jaar of een decennium als dit accepteren. De commissie streeft naar de grootste toename in onderwijskansen in de moderne geschiedenis."

 

Uit het rapport, twaalf aanbevelingen om alle kinderen te laten leren:

I. Leerresultaten – succesvolle onderwijssystemen stellen leerresultaten centraal• Stel standaarden in, volg de voortgang en maakt informatie openbaar• Investeer in wat de beste resultaten oplevert• Stop met verspilling

II. Innovatie - Succesvolle onderwijsstelsels ontwikkelen nieuwe en creatieve benaderingen voor het bereiken van resultaten• Versterk en diversifieer het onderwijspersoneel• Zet technologie in voor onderwijzen en leren• Verbeter de samenwerking met niet-overheidsactoren

III. Inclusie - Succesvolle onderwijssystemen bereiken iedereen, met inbegrip van de meest kansarme en gemarginaliseerde• Geef prioriteit aan het bereiken van de meest kwetsbare kinderen - progressief universalisme• Investeer in alle sectoren om aspecten die verhinderen dat kinderen naar school gaan aan te pakken

IV. Financiering - Succesvolle onderwijssystemen vereisen meer en betere investeringen• Mobiliseer meer en betere binnenlandse middelen voor het onderwijs• Verhoog de internationale financiering voor onderwijs en verbeter de doeltreffendheid ervan

• Zet een multilaterale ontwikkelingsbank (MDB) investeringsmechanisme op voor onderwijs• Zorg voor leiderschap en verantwoordelijkheid voor de ‘Learning Generation’

---------------------

Het volledige Engelstalige rapport is te vinden op: http://report.educationcommission.org

Over de ‘International Commission on Financing Global Education Opportunity’

De Education Commission is een belangrijk wereldwijd initiatief van betrokken wereldleiders, beleidsmakers en onderzoekers om een nieuw en overtuigend investeringsscenario en financieringstraject te ontwikkelen voor het realiseren van gelijke onderwijskansen voor kinderen en jongeren.

Het rapport is het resultaat van een jaar durende analyse met meer dan dertig onderzoeksinstellingen en overleg met 300 partners in 105 landen.