UNICEF rapport: toenemende ondervoeding door El Niño

8 juli 2016

Ziekte en ondervoeding blijven uitbreiden. In Oost- en Zuidelijk Afrika alleen al hebben 26,5 miljoen kinderen dringend hulp nodig.

La Niña dreigt de situatie nog te verslechteren

Aan de redactie:

In onderstaand persbericht geven we u graag wat meer informatie over een nieuw UNICEF-rapport over de verwoestende gevolgen van de weersfenomenen El Niño en La Niña.

Het rapport ‘It’s not over – El Niño’s impact on children’ is rijk aan informatie en overzichtstabellen.

Enkele opvallende cijfers:

- Ethiopië en Cambodja: de ergste droogte in 50 jaar.

- Noord-Korea: stijging van aantal gevallen van diarree bij kinderen met 72%

- 26,5 miljoen kinderen die hulp nodig hebben in Oostelijk en Zuidelijk Afrika

- Honger, ondervoeding, hiv en Zika worden verergerd door El Niño en La Niña

Het rapport en een scala aan bruikbaar materiaal (b-rolls, foto’s, getuigenissen…) zijn beschikbaar via: http://uni.cf/29w1son

El Niño sloeg in 2015-2016 bijzonder krachtig toe, zegt UNICEF. Het natuurverschijnsel is zo goed als afgelopen, maar de verwoestende impact ervan op de kinderen verergert. Honger, ondervoeding en ziekte blijven toenemen naar aanleiding van de ernstige droogte en overstromingen. Alleen al in Oost- en Zuid-Afrika gaat het om 26,5 miljoen kinderen die hulp nodig hebben. Onder hen meer dan 1 miljoen kinderen die behandeling voor ernstige acute ondervoeding nodig hebben. Er is bovendien een grote kans dat La Niña – de tegenpool van El Niño – later dit jaar toeslaat en de humanitaire crisis verder in de hand werkt met ernstige gevolgen voor miljoenen kinderen in de meest kwetsbare gemeenschappen, zegt UNICEF in het rapport ‘It’s not over- El Niño’s impact on children’.

“Miljoenen kinderen in Ethiopië en omringende landen hebben dringend hulp nodig om te overleven. Wat ik zie als ik door het land reis is verschrikkelijk. De toekomst van vele kinderen is in gevaar door te weinig voeding, de uitbraak van ziekten en het gebrek aan water, maar ook doordat ze niet meer naar school gaan”, aldus de Nederlandse Sacha Westerbeek van UNICEF in Ethiopië, die de impact van de droogte op kinderen tijdens meerdere veldbezoeken naar de ergst getroffen gebieden zag. “Deze kinderen, geraakt door El Niño en bedreigd door La Niña, zitten in de frontlinie van klimaatverandering. Als de effecten niet worden verzacht, zullen miljoenen kinderen hun gezondheid en kans op een toekomst verliezen.”

Kinderen lijden honger

In Oost- en Zuidelijk Afrika - de zwaarst getroffen regio's – hebben naar schatting 26,5 miljoen kinderen dringend hulp nodig. Eén miljoen kinderen kampt met ernstige acute ondervoeding.

Vele landen – die al met beperkte middelen moeten omgaan – hebben hun grenzen bereikt en de getroffen families zitten aan het eind van hun krachten. Velen onder hen hebben al hun bezittingen verkocht en overleven vaak op 1 maaltijd per dag. Tenzij er meer steun wordt verleend, waaronder dringende voedselhulp voor jonge kinderen, dreigen jaren van ontwikkeling en vooruitgang teniet te gaan.

In vele landen heeft El Niño een impact op de toegang tot veilig drinkwater wat allerhande ziekten in de hand werkt zoals dengue, diarree en cholera – belangrijke doodsoorzaken van kinderen. In Zuid-Amerika, en in het bijzonder in Brazilië, creëerde El Niño een gunstige voedingsbodem voor de verspreiding van de Zika-mug die dengue, gele koorts en chikungunya kan overbrengen. Gevreesd wordt dat als La Niña zich verder ontwikkelt, dit kan bijdragen tot een verdere spreiding van het Zika-virus in gebieden die tot nu toe gevrijwaard beleven van het virus.

UNICEF vreest bovendien dat El Niño in Zuidelijk Afrika mogelijk een verhoogde overdracht van hiv in de hand kan werken. Gebrek aan voedsel heeft immers een invloed op de werking van de anti-retrovirale therapie, omdat patiënten niet geneigd zijn om de behandeling te nemen op een lege maag, en veel mensen hun beperkte middelen eerder zullen gebruiken voor de aankoop van voedsel in plaats van vervoer naar een zorginstelling. Droogte en honger kunnen adolescente meisjes en vrouwen ook dwingen tot overlevingsseks. De sterftekans voor kinderen die leven met hiv is 2 tot 6 keer hoger voor degenen die ernstig ondervoed zijn dan voor degenen die dat niet zijn.