UNICEF: 3,6 miljoen kinderen blootgesteld aan escalerend geweld in Irak

30 juni 2016

Bagdad/Amman/Den Haag, 30 juni 2016 – 3,6 miljoen Iraakse kinderen (1 op de 5) lopen ernstig risico te overlijden, gewond te raken, of het slachtoffer te worden van seksueel misbruik, ontvoering en rekrutering door gewapende groepen. Dat blijkt uit nieuwe UNICEF cijfers.

Het rapport A Heavy Price for Children toont aan dat het aantal kinderen die blootgesteld worden aan geweld, de afgelopen 18 maanden met 1,3 miljoen is toegenomen.

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat 4,7 miljoen kinderen – een derde van alle Iraakse kinderen – dringend humanitaire hulp nodig hebben nu de leefomstandigheden van talloze gezinnen verslechterd zijn door de militaire operaties in Fallujah en rond Mosul.

“Kinderen in Irak bevinden zich in de vuurlinie en vormen herhaaldelijk en onophoudelijk een doelwit”, zegt Peter Hawkins, vertegenwoordiger van UNICEF Irak. “We roepen alle partijen op om zich terug te trekken en om kinderen te respecteren en te beschermen. We moeten hulp bieden om de kinderen de steun te geven die ze nodig hebben om te herstellen van de gruwelen van de oorlog en om bij te dragen aan een vreedzaam en welvarend Irak.”

Het UNICEF rapport geeft de omvang en complexiteit weer van de humanitaire crisis in een land dat al bijna vier decennia heen en weer wordt geslingerd tussen conflict en onzekerheid, waarvan de impact op kinderen elke dag toeneemt.

Een onthutsend aantal van 1.496 kinderen werd de afgelopen 2,5 jaar ontvoerd in Irak. Dat betekent 50 ontvoeringen per maand, waarbij veel slachtoffers worden gedwongen te vechten of seksueel misbruikt worden.

“Het kidnappen van kinderen uit hun huizen, op school en zelfs op straat is verschrikkelijk”, zegt Hawkins. “Deze kinderen worden weggerukt van hun families en onderworpen aan afschuwelijke vormen van misbruik en uitbuiting.”

Het rapport toont eveneens aan dat bijna 10% van de Iraakse kinderen – meer dan 1,5 miljoen – sinds het begin van 2014 hun huis heeft moeten ontvluchten. Veel kinderen hebben meer dan eens moeten vluchten voor geweld. Ongeveer 1 op de 5 scholen is buiten gebruik door het conflict en bijna 3,5 miljoen kinderen van schoolgaande leeftijd krijgen geen opleiding.

UNICEF roept op tot onmiddellijke actie om de kinderrechten in Irak te beschermen. De volgende vijf stappen moeten direct ondernomen worden:

  • Het doden, verminken, (seksueel) misbruiken, martelen, opsluiten, en rekruteren van kinderen moet onmiddellijk stoppen. Er moet ook een onmiddellijk eind komen aan de aanvallen op scholen en gezondheidsinstellingen.
  • Er moet ongehinderd en onvoorwaardelijk humanitaire toegang komen tot alle kinderen, waar in het land ze zich ook bevinden, inclusief de gebieden die de regering niet controleert. In gebieden waar het conflict woedt, moeten burgers die willen vertrekken, een veilige doortocht en de nodige ondersteuning krijgen.
  • Er moet betere toegang komen tot goed onderwijs voor kinderen die niet naar school kunnen. Het zijn de kinderen die Irak later opnieuw moeten opbouwen. Zij moeten zorgen voor een vreedzame en stabiele toekomst.
  • Start psychosociale en recreatieve programma’s die kinderen helpen om te herstellen van hun trauma’s en om weer kind te zijn.
  • Verhoog de financiële steun. Het tekort aan fondsen leidt nu al tot een afname aan levensreddende steun voor kinderen. UNICEF heeft 100 miljoen dollar nodig om tegemoet te komen aan de noden in Irak in 2016.