UNICEF: zorg over kinderen in Fallujah

1 juni 2016

Den Haag/Bagdad – Nu het geweld in Fallujah toeneemt, blijven kinderen gevangen in de stad en haar omgeving. UNICEF schat dat minstens 20.000 kinderen in Fallujah vastzitten op slechts 60 kilometer van Baghdad. Volgens rapporten raken medicijnen en voedsel op en is schoon water schaars.

“Sinds het begin van de militaire operatie in Fallujah, zijn er maar weinig gezinnen in staat geweest om te vertrekken”, zegt Peter Hawkins directeur van UNICEF in Irak. “De meeste van deze gezinnen verhuisden naar twee kampen, terwijl anderen hun toevlucht zochten bij familie en bekenden.”

Nu het geweld in Fallujah en heel Irak blijft escaleren, is UNICEF bezorgd over de bescherming van kinderen die leven te midden van het extreme geweld. “Kinderen lopen het risico vanwege gedwongen rekrutering voor gevechten, door de strikte procedures voor veiligheidscontroles en lopen risico gescheiden te worden van een scheiding van hun families”, zegt Hawkins.

Voor kinderen die onder dwang worden gerekruteerd komen in levensgevaar en moeten vrezen voor hun toekomst. “Ze worden gedwongen wapens de dragen en te gebruiken terwijl ze de oorlog van volwassenen moeten uitvechten”, aldus Hawkins.

“UNICEF roept alle betrokken partijen op om kinderen in Falluja te beschermen. Er moet gezorgd worden voor een veilige doorgang voor diegenen die de stad willen verlaten en er moet een veilige omgeving zijn voor de burgers die Fallujah ontvluchten”, beklemtoont Hawkins.