UNICEF Nederland gaf in 2015 meer hulp aan kinderen wereldwijd

29 april 2016

In 2015 kon UNICEF Nederland meer doen voor kwetsbare kinderen, dankzij de gestegen inkomsten van de kinderrechtenorganisatie. In totaal is 50,7 miljoen euro voor hulpprogramma’s wereldwijd beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld voor vaccinaties, drinkwater, sanitaire voorzieningen en onderwijs. De fondsenwervingskosten van UNICEF Nederland bleven met 17,1 procent ruim onder de CBF-norm. Dat blijkt uit het jaarverslag van UNICEF Nederland over 2015, te lezen op www.unicef.nl/jaarverslag.

“Een recordaantal kinderen heeft te lijden onder conflicten en natuurrampen in de wereld, in Syrië, in Nepal, in Zuid Soedan en op tal van andere plekken. Deze kinderen hebben dringend hulp nodig. UNICEF is bezorgd dat ze opgroeien tot een verloren generatie”, aldus Jan Bouke Wijbrandi, algemeen directeur van UNICEF Nederland. “Ik ben er trots op dat UNICEF Nederland dankzij onze donateurs veel hulp heeft kunnen geven, ondanks het nog altijd moeilijke economische klimaat. We zijn blij met de bedrijven die met ons aan kinderrechten werken, zoals ons nieuwe partnerschap met Philips.”

Dankzij de Nationale Postcode Loterij kon UNICEF Nederland in 2015 een hulpproject voor slachtoffers van seksueel geweld in Libanon financieren. In Nepal kon UNICEF met door de Samenwerkende Hulporganisaties ingezameld geld noodhulp en onderwijs bieden aan kinderen die door de aardbeving waren getroffen.

In Nederland besteedden we 8,8 procent van onze opbrengsten. Hiervan zijn activiteiten georganiseerd om kinderrechten in Nederland te versterken, zoals het Kinderrechtendebattoernooi en de Raden van Kinderen. Ook is hieruit advies en onderzoek gefinancierd gericht op versterking van kinderrechten in Nederland en wereldwijd, zoals het opkomen voor kinderen op de vlucht.

De totale opbrengsten van UNICEF Nederland kwamen in 2015 uit op 69,9 miljoen euro – daarmee zijn ze hoger dan in 2014 (65,6 miljoen euro) en hoger dan begroot (63,7 miljoen euro). Eigen fondsenwerving leverde 48,5 miljoen euro op, waarvan 31,3 miljoen euro van donateurs. Het aantal donateurschappen steeg opnieuw licht, naar 355.000. Van de Nationale Postcodeloterij kreeg UNICEF in 2015 16,2 miljoen euro. De inkomsten uit partnerschappen met bedrijven bedroegen in 2015 ruim 5,6 miljoen euro, een grote stijging ten opzichte van 2014 (3,5 miljoen euro) en meer dan was begroot (4,9 miljoen euro).