UNICEF: 1 op de 3 Syrische kinderen kent niet anders dan oorlog

14 maart 2016

De levens van naar schatting 3,7 miljoen Syrische kinderen zijn gevormd door geweld en angst. Zij zijn geboren sinds het conflict vijf jaar geleden begon en weten niet anders dan dat er oorlog is. Meer dan 151.000 kinderen zijn als vluchteling geboren. In totaal zijn 8,4 miljoen kinderen door het conflict zijn getroffen. Deze cijfers publiceert UNICEF vandaag in het rapport ‘No Place For Children’. Dinsdag, als het conflict precies vijf jaar aan de gang is, biedt UNICEF Nederland het rapport aan aan Kamerleden. Samen met oa Save the Children wordt in het TweedeKamergebouw het belang van onderwijs voor Syrische kinderen duidelijk gemaakt door het geven van een typische nood-les. 

Beeldmateriaal is beschikbaar via WeShare.

800 un013092

“In Syrië is geweld alledaags geworden. Het bereikt huishoudens, scholen, ziekenhuizen, klinieken, speeltuinen en gebedshuizen”, zegt Peter Salama, UNICEF-directeur in het Midden-Oosten. “Bijna 7 miljoen kinderen leven in armoede en zijn hun jeugd verloren.”

In 2015 alleen al telde UNICEF bijna 1.500 ernstige schendingen tegen kinderen in Syrië. Meer dan 60 procent daarvan betrof dood of verminking door explosieve wapens die in bevolkte gebieden gebruikt worden. Meer dan vijfhonderd kinderen werden op weg naar school of tijdens school gedood.

In Syrische buurlanden is het aantal vluchtelingen vandaag de dag bijna tien keer hoger dan in 2012. Van alle vluchtelingen is de helft kind. Meer dan 15.000 kinderen zijn de grenzen van Syrië zonder hun ouders overgestoken.

“Doordat ze niet anders kennen dan oorlog zijn miljoenen kinderen te snel volwassen geworden. Zij zijn ver voorbij hun eigen leeftijd”, zegt Peter Salama. “Zolang deze oorlog voortduurt blijven kinderen deel van een volwassenoorlog en gaan niet naar school. Velen moeten werken, meisjes trouwen op een te jonge leeftijd.”

In de eerste jaren van het conflict rekruteerden strijdkrachten vooral jongens tussen de 15 en 17 jaar. Zij werden voornamelijk ingezet om in de buurt van de frontlinies mee te helpen. Sinds 2014 rekruteren alle partijen binnen het conflict veel jongere kinderen, soms zelfs zeven jaar oud. Vaak gebeurt dit zonder toestemming van de ouders.

Daar waar UNICEF dit kon nagaan was meer dan de helft van de gerekruteerde kinderen vorig jaar jonger dan 15 jaar. In 2014 was maar 30 procent zo jong. Deze kinderen kregen militaire training en nemen deel in de strijd, soms in levensbedreigende situaties aan het front. Daarnaast worden zij ingezet voor wapen onderhoud, het bemannen van controleposten en behandelen en evacueren van oorlogsgewonden. Partijen gebruiken deze kinderen ook als beul of als scherpschutter.

Voor UNICEF is één van de meest belangrijke uitdagingen in het conflict het verstrekken van leermogelijkheden voor kinderen. De aanwezigheid van kinderen op school in Syrië heeft een dieptepunt bereikt. UNICEF schat dat meer dan 2,1 miljoen kinderen in Syrië en 700.000 kinderen in buurlanden niet naar school gaan. UNICEF en partners lanceerden het ‘No Lost Generation Initiative’, dat zich inzet voor het herstel van leermogelijkheden en biedt het kansen voor jongeren.

“Het is nog niet te laat voor kinderen in Syrië. Zij blijven hopen op kansen en op een waardig leven. Zij koesteren dromen over vrede en hebben de kans deze dromen te vervullen”, aldus Salama.

Het rapport doet een beroep op de wereldwijde gemeenschap om de volgende stappen uit te voeren, voor het beschermen van kinderen:

- Stop het schenden van kinderrechten;
- Verhoog belegeringen en verbeter de toegang voor humanitaire hulp in Syrië;
- Waarborg 1,3 euro miljard om in 2016 kinderen meer leermogelijkheden te bieden;
- Herstel de waardigheid van deze kinderen en versterk hun psychologisch welzijn. 

Sasja Bökkerink, hoofd Kinderrechten van UNICEF Nederland die de nood-les in de Tweede Kamer geeft, legt uit waarom onderwijs zo belangrijk is voor de Syrische kinderen: “Al vijf jaar lang hebben deze kinderen nauwelijks toegang tot voeding en water, kunnen niet naar school en krijgen geen hulp om hun trauma’s te verwerken”, zegt ze. “Naast de internationale inspanning om het conflict te stoppen, vragen de organisaties om nú voor onderwijs en psychosociale zorg te zorgen.”

Deze oproep doen UNICEF Nederland en oa Save the Children via een bijzondere petitieaanbieding in de Tweede Kamer op dinsdagmiddag 15 maart. In een tijdelijk ‘klaslokaal’ zoals die in Syrië ook wordt gebruikt, krijgen Kamerleden een schoolles over het belang van psychosociale zorg en onderwijs. “Juist voor kinderen voor wie veiligheid en stabiliteit ontbreken, is het van cruciaal belang om ze via onderwijs perspectief te bieden. De kinderen van Syrië kunnen niet wachten”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children.

Un013092