UNICEF waarschuwt voor ernstige ondervoeding door El Niño

17 februari 2016

UNICEF waarschuwt dat bijna een miljoen kinderen noodhulp nodig hebben om acute ondervoeding tegen te gaan in Oostelijk en Zuidelijk Afrika. De combinatie van twee jaar lang onregelmatige regen en droogte hebben gezorgd voor de meest krachtige El Niño in 50 jaar. Deze situatie zorgt voor grote schade aan het leven van de meest kwetsbare kinderen.

In de hele regio worden kinderen bedreigd door honger, watertekorten en ziekte. De situatie is verergerd door de stijging van voedselprijzen. Families nemen drastische maatregelen om henzelf te redden, door het overslaan van maaltijden en het verkopen van eigen goederen zoals sieraden of vee.

“Het fenomeen El Niño zal afnemen, maar het effect op de kinderen zal nog jaren te zien zijn,” zegt Leila Gharagozloo-Pakkala, UNICEF-directeur voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika. “De overheden reageren door beschikbare middelen in te zetten, maar dit is een ongekende situatie. Of kinderen dit overleven hangt af van de acties vandaag de dag.”

Lesotho, Zimbabwe en de meeste provincies in Zuid-Afrika hebben een staat van ramp verklaard in het licht van toenemende schaarste van hulpbronnen. In Ethiopië zal het aantal mensen met behoefte aan voedselhulp tegen het einde van het jaar toenemen tot 18 miljoen tegen het einde van 2016, van 10 miljoen nu.

UNICEF wijst op de volgende aspecten van El Niño op kinderen in de regio:

  • In Ethopië is  twee seizoenen lang nauwelijks regenval geweest, waardoor bijna zes miljoen kinderen dringend voedselhulp nodig hebben. Ook neemt het schoolverzuim toe, omdat kinderen grotere afstanden moeten lopen op zoek naar water;
  • In Lesotho is een kwart van de bevolking in nood. De omstandigheden zijn extreem verergerd in een land waar al 34% van de kinderen wees is, 57% van de mensen onder de armoedegrens leeft en bijna één op de vier volwassen leeft met aids;
  • In Zimbabwe worden naar schatting 2,8 miljoen mensen geconfronteerd met voedselonzekerheid. De droogte leidt tot minder wateropbrengst en de slecht functionerende waterputten verergeren het risico voor ziektes als diarree en cholera, die via water worden overgebracht.
  • Malawi wordt geconfronteerd met de ergste voedselcrisis in negen jaar. 2,8 miljoen mensen (meer dan 15 procent van de bevolking) worden bedreigd door honger. In slechts twee manden zijn de gevallen van ernstige ondervoeding gestegen met 100%.
  • In Kenia zorgt de zware regenval door El Niño voor overstromingen en het vergroot de kans op cholera-uitbraken.
  • In Angola zijn naar schatting 1,4 miljoen mensen getroffen door zware weersomstandigheden en 800.000 mensen worden geconfronteerd met voedselonzekerheid.

Het VN-bureau voor humanitaire zaken (OCHA) schat dat het ongeveer twee jaar zal duren voordat de getroffen gebieden hersteld zijn van El Niño.