UNICEF waarschuwt voor groeiende voedselcrisis in Zuid-Soedan

8 februari 2016

Zuid-Soedan wordt geconfronteerd met een ongekend niveau van voedselschaarste. Bijna 25 procent van de bevolking, 2,8 miljoen mensen, heeft dringend behoefte aan voedselhulp. Tenminste 40.000 mensen verkeren in acute nood. Voor deze situatie waarschuwt UNICEF vandaag, samen met de Voedsel- en Landbouworganisatie en het World Food Programme.

De cijfers uit Zuid-Soedan zijn bijzonder zorgwekkend, stellen de drie VN-organisaties. Er is op dit moment een duidelijke toename van de hongersnood te zien. Het is nu de periode waarin het land van oudsher het meest zeker is van genoeg voedsel, na de oogst en voor het zaaien van de nieuwe gewassen. Als er nu al schaarste is, wordt dat straks, in het komende magere seizoen (tussen april en juli), nog veel erger. Dat blijkt de jaarlijkse Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

Het komende droge seizoen zal leiden tot extra honger, met name bij de talloze ontheemden, die al jaren leven van vis en waterlelies, die al snel niet meer beschikbaar zijn. Daarnaast zijn veel mensen beroofd van hun vee en ontberen dus voedingsmiddelen als melk of vlees. Als er geen hulp komt, zullen deze mensen grote honger lijden.

De drie VN-organisaties roepen op tot een snelle uitvoering van het vredesakkoord dat vorig jaar is ondertekend, zodat zij onbeperkt toegang hebben tot de conflictgebieden om de broodnodige voorraden te leveren.

"Gezinnen doen alles wat zij kunnen om te overleven, maar hun mogelijkheden raken nu echt op”, zegt Jonathan Veitch, directeur van UNICEF in Zuid-Soedan. "Veel van de gebieden waar de nood het grootst is, liggen buiten ons bereik vanwege de veiligheidssituatie. Het is cruciaal dat nu onbeperkte toegang wordt gegeven. Alleen als we ze kunnen bereiken, kunnen we ze helpen."

De FAO hoopt 2,8 miljoen mensen te helpen bij het produceren van voedsel en bij betere bescherming van hun vee in 2016. Vorig jaar werden er 2,4 miljoen mensen bereikt. UNICEF heeft in 2016 als doel om meer dan 165.000 kinderen te behandelen tegen acute ondervoeding. Het afgelopen jaar zijn er 144.000 ernstig ondervoede kinderen behandeld. Dit was een stijging van 53 procent ten opzichte van 2014.