Asielzoekerskinderen dupe van asielbeleid

20 november 2015
800 kindereninazc

Meer dan 150 organisaties roepen op tot kindvriendelijke opvang voor gevluchte kinderen in Nederland

Op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind roepen 158 organisaties het kabinet op om per direct de belangen van kinderen voorop te stellen in het asielbeleid. De asielzoekerskinderen zijn in de eerste plaats kind en pas daarna asielzoeker. “Op dit moment lopen kinderen schade op door de tekortschietende opvang. Het is onacceptabel om weg te kijken terwijl deze kwetsbare gevluchte kinderen de dupe zijn van ons asielbeleid”, zegt kinderrechtendeskundige Karin Kloosterboer, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc die het initiatief nam voor de oproep. “Het gaat vaak om kinderen die al veel hebben meegemaakt en soms getraumatiseerd zijn door oorlog en de gevaarlijke reis die ze achter de rug hebben. Ze verdienen het om hier tot rust te komen, stabiliteit te vinden en kind te zijn.”

Deze kinderen hebben dezelfde rechten als Nederlandse kinderen. Op dit moment moeten ze echter vaak verhuizen, hebben onvoldoende toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en hun sociale contacten worden steeds verbroken. “Er zijn kinderen die in één maand vier keer moeten verhuizen. Vriendschappen worden afgebroken, ze kunnen niet meteen naar school en weten niet waar ze aan toe zijn”, legt Kloosterboer uit. “Dit is extra ingrijpend voor een kind dat in een vreemd land komt en veel te verwerken heeft. Onderzoek toont aan dat ze hier de rest van hun leven last van kunnen hebben.”

In de oproep wordt gepleit voor kindvriendelijke en kleinschalige opvang, een vaste plek, ondersteuning van ouders in de zorg voor hun kinderen, goed geregeld onderwijs, kinderactiviteiten en psychosociale hulp voor kinderen met trauma’s. Kortom, om te voldoen aan het Kinderrechtenverdrag. De oproep is gericht aan het kabinet in de hoop dat deze kinderen de aandacht krijgen waar ze recht op hebben. “Nederland is in staat om deze kinderen te helpen. Het kabinet neemt de urgentie van de problemen van deze kinderen alleen tot nu toe niet serieus’, zegt Kloosterboer. ‘Het is nu tijd om de situatie te verbeteren. Kinderen zijn maar één keer kind.’