UNICEF: kinderen cruciaal in zojuist vastgestelde Sustainable Development Goals

25 september 2015

New York / Voorburg, 25 september 2015 - UNICEF verwelkomt de Sustainable Development Goals, die vanavond zijn aangenomen door de Verenigde Naties. De nieuwe werelddoelen gaan verder dan hun voorganger, de Millenniumdoelen. Ze gaan over een betere wereld voor kinderen, over vrede en mensenrechten, maar ook over het behoud van ecosystemen. Nieuw is dat de doelen niet alleen gelden voor ontwikkelingslanden, maar voor alle landen. Dat betekent dat ook Nederland zich moet inzetten voor doelen zoals het uitbannen van armoede en het stoppen van geweld tegen kinderen.

Jan Bouke Wijbrandi, directeur UNICEF Nederland: “De vaststelling van deze nieuwe werelddoelen zijn een belangrijke stap in een betere wereld voor kinderen. Zij groeien immers op in de wereld van nu en zijn volwassen in de wereld die in 2030 duurzaam en eerlijk moet zijn. Kinderen zijn de “makers en de markers” van zo’n duurzame, eerlijke wereld.”

De nieuwe werelddoelen moeten zorgen voor een wereld waarin kinderen gezond kunnen opgroeien en worden beschermd tegen mishandeling, uitbuiting en geweld. Toegang tot onderwijs en gelijkheid tussen jongens en meisjes vormen in de werelddoelen een belangrijke pijler en sluiten daarmee goed aan op het werk van UNICEF.

Alle landen, maar ook bedrijven, scholen en organisaties zijn verplicht zijn zich in te zetten voor het behalen van de Sustainable Development Goals. UNICEF roep de Nederlandse regering op snel inzichtelijk te maken hoe ze, ook hier in Nederland, de doelen gaat halen. Bij het uitwerken van plannen hiervoor moet ook naar jongeren worden geluisterd, vindt UNICEF. Dit weekend roepen jongeren uit heel Nederland op om meer betrokken te worden bij de werelddoelen. Ze doen dat via zelfgemaakte filmpjes en door social media berichten te sturen aan de delegatieleden die aanwezig zijn bij de vaststelling van de doelen.

UNICEF vindt het essentieel dat bij het halen van de nieuwe werelddoelen, wordt geïnvesteerd in kinderen. Alleen dan kan de cyclus van armoede en ongelijkheid worden doorbroken. Directeur Anthony Lake van UNICEF Internationaal: “We moeten nu aan de slag om beloftes om te zetten in actie. We houden onze voortgang bij met cijfers, maar de echte voortgang is te zien in elk kind dat niet meer in armoede hoeft te leven, in elke moeder die haar bevalling overleeft en in elk meisje dat niet hoeft te trouwen en kind kan blijven. Door vandaag de meest kwetsbare kinderen te helpen en hen een eerlijke kans te bieden in het leven, kunnen we extreme armoede in de toekomst voorkomen.”