Malaria Millenniumdoelstelling behaald dankzij forse daling in sterftegevallen

17 september 2015

Het sterftecijfer door malaria is met 60 procent gedaald sinds 2000, wat neerkomt op 6,2 miljoen geredde levens van grotendeels kinderen. Dat staat beschreven in een gezamenlijk rapport dat vandaag wordt uitgebracht door UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het rapport – Achieving the Malaria Millennium Development Goal Target – toont aan dat de Millenniumdoelstelling rond malaria, die gesteld werd op “het tegenhouden en omkeren van het fenomeen” malaria voor 2015, “op overtuigende wijze” werd behaald. Een daling van 37 procent in het aantal nieuwe gevallen van malaria werd in de afgelopen 15 jaar behaald.

“Het wereldwijd onder controle krijgen van malaria is één van de grote wereldwijde succesverhalen op het gebied van gezondheidszorg in de afgelopen 15 jaar”, zegt Margaret Chan, Directeur-Generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Dit toont aan dat onze strategieën doelgericht zijn en we deze sluipende moordenaar, die per jaar nog steeds honderdduizenden levens – meestal die van kinderen - neemt, kunnen verslaan."

Steeds meer landen staan op het punt om malaria uit te roeien. In 2014 meldden 13 landen nul gevallen van de ziekte en maakten 6 landen melding van minder dan 10 gevallen. De snelste afname was te zien in de Kaukasus en in Centraal Afrika, die geen gevallen meldden in 2014, en in Oost-Azië.

De strijd is nog niet gestreden

Ondanks deze enorme vooruitgang blijft malaria nog steeds een acuut wereldwijd gezondheidsprobleem in tal van streken. In 2015 alleen al werden er naar schatting 214 miljoen nieuwe gevallen van malaria genoteerd en ongeveer 438.000 mensen stierven aan deze ziekte, die goed te voorkomen en te behandelen is. Ongeveer 3,2 miljard mensen – bijna de helft van de wereldbevolking – loopt het risico op malaria.

Sommige landen hebben nog steeds een disproportioneel aandeel in de wereldwijde malariaplaag. Vijftien landen, hoofdzakelijk in Afrika beneden de Sahara, zijn samen verantwoordelijk voor 80 procent van de malariagevallen en 78 procent van de sterftegevallen wereldwijd.

Kinderen onder de leeftijd van vijf jaar maken meer dan twee derde uit van alle dodelijke slachtoffers door malaria. Tussen 2000 en 2015 daalde het sterftepercentage door malaria onder de vijf jaar met 65 procent.

“Malaria is vooral dodelijk voor jonge kinderen, in het bijzonder degenen die in de armste en meest afgelegen gebieden wonen. De beste manier om de wereldwijde vooruitgang in het gevecht tegen deze ziekte voort te zetten, is om opnieuw in actie te komen om ook hen te bereiken en te behandelen”, zegt Anthony Lake, directeur van UNICEF Internationaal. "We weten hoe we malaria moeten voorkomen en behandelen. We moeten deze verantwoordelijkheid op ons nemen.”

Meer geld - maar niet genoeg

De wereldwijde bilaterale en multilaterale financiering voor de bestrijding van malaria is sinds 2000 twintig keer zo groot geworden. Ook de inspanningen in de door malaria getroffen landen zijn toegenomen.

De stijging van de financiering leidde tot een ongekende groei in de interventies in heel Afrika beneden de Sahara. Sinds 2000 werden ongeveer 1 miljard met insecticide behandelde muskietennetten verdeeld in Afrika. De Vlaamse Yves Willemot, werkzaam voor UNICEF in Congo, zegt dat het uitdelen van muskietennetten de voornaamste prioriteit heeft. 

Het toegenomen gebruik van snelle diagnostische tests heeft het gemakkelijker gemaakt om malariakoorts onmiddellijk te herkennen. Hierdoor is een tijdige en passende behandeling mogelijk zoals de op Artemisinine gebaseerde combinatietherapie (ACT) die zeer effectief blijkt tegen de meest voorkomende en dodelijke malariaparasiet. Resistentie tegen geneesmiddelen is echter een dreigend gevaar dat voorkomen moet worden.

Nieuw onderzoek van het Malaria Atlas Project - een centrum van de Universiteit van Oxford dat samenwerkt met de WGO - toont aan dat de verdeling van muskietennetten "veruit de belangrijkste interventie" was in Afrika, goed voor de preventie van een geschatte 68 procent van de gevallen van malaria sinds 2000. ACT en in huis gebruikte sprays droegen respectievelijk bij tot de preventie van 22 procent en 10 procent van de gevallen. Het onderzoek, dat gisteren in het tijdschrift Nature gepubliceerd werd, biedt een sterke ondersteuning voor het vergroten van de toegang tot deze basisinterventies in de post-2015 malariabestrijdingsstrategieën.

De weg vooruit

In mei 2015 lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuw 15-jarig programma voor de bestrijding van malaria. De strategie is gericht op een verdere reductie met 90 procent van het wereldwijde aantal ziekte- en sterftegevallen van malaria tegen 2030.

Het WGO-UNICEF-rapport merkt op dat deze doelstellingen alleen kunnen worden bereikt met de politieke wil en aanzienlijk meer investeringen. De jaarlijkse financiering voor malaria zal moeten verdrievoudigen van 2,7 miljard US dollar vandaag naar 8,7 miljard US dollar in 2030.

Andere belangrijke bevindingen uit het rapport:

  • In 2015 bevindt 89 procent van alle gevallen van malaria en 91 procent van de sterfgevallen door malaria zich in Afrika beneden de Sahara.
  • In Afrika beneden de Sahara is tussen 2000 en 2015 het aantal kinderen jonger dan vijf jaar dat onder een muskietennet slaapt, gestegen van minder dan 2 procent naar 68 procent.
  • 1 op de 4 kinderen in Afrika beneden de Sahara woont nog steeds in een huishouden zonder malarianet of andere bescherming.
  • In 2015 kreeg naar schatting slechts 13 procent van de kinderen met koorts in Afrika beneden de Sahara een ACT behandeling.