UNICEF: Gezamenlijke actie nodig voor vluchtelingenkinderen

6 september 2015

Europa moet nu, voor de winter intreedt, de tienduizenden kinderen die op de vlucht zijn helpen en beschermen. Dat stelt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland. Veel vluchtelingen- en migrantenkinderen in Europa verblijven in volstrekt ontoereikende omstandigheden. Vaak met te veel mensen dicht op elkaar, waardoor ze het risico lopen uitgebuit, misbruikt en mishandeld te worden. Velen slapen in de open lucht. Nu de temperaturen dalen loopt met name de gezondheid van jonge kinderen gevaar met ziekten zoals longontsteking. “Alleen als deze kinderen verzorging en opvang krijgen, wordt voorkomen dat er de komende maanden nog meer doden vallen”, aldus Jan Bouke Wijbrandi.

Ongeveer een kwart van de mensen die dit jaar toevlucht zoekt tot Europa is kind. Meer dan 106.000 kinderen hebben in de eerste helft van 2015 asiel aangevraagd, een stijging van 75 procent ten opzichte van vorig jaar.

Het toenemende aantal kinderen dat de gevaarlijke reis naar en door ons continent onderneemt maakt gezamenlijke, eerlijk en breed gedragen actie vanuit Europa essentieel. Dit betekent ook het onmiddellijke instellen van een aantal veiligheidsmaatregelen voor kinderen en hun families:

  • Veilige opvangfaciliteiten voor kinderen die Europa binnenkomen, met toegang tot gezondheidszorg, psychologische support, recreatie en onderwijs.
  • Europa moet meer vluchtelingen direct internationale bescherming bieden. Meer kinderen en hun familie moeten humanitaire visa kunnen krijgen. Asielprocedures moeten snel verlopen en het belang van het kind voorop stellen.
  • Een grotere inzet leveren om vluchtelingen uit conflictgebieden direct bescherming te bieden in Europa (resettlement), zodat zij minder snel zullen kiezen voor een van de levensgevaarlijke smokkelroutes naar Europa.
  • Meer reddingsoperaties op zee en op het land.
  • Meer hulp voor alleenreizende of van hun ouders gescheiden kinderen om hun familie terug te vinden.
  • Getrainde hulpverleners die met name kinderen en hun families adequaat kunnen helpen.

“Deze zorg voor kinderen valt onder het Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat de bescherming van alle kinderen verplicht stelt. Alle landen in Europa, dus ook Nederland, hebben het Verdrag geratificeerd en zijn dus ook verplicht het belang van kinderen centraal te stellen. Ook vluchtelingenkinderen”, aldus Wijbrandi. “Of ze nou op de vlucht zijn uit hun thuisland, op zee, over land, of in de kuststreken van de landen waar ze heen reizen: overal hebben ze recht op bescherming.”

UNICEF vraagt de internationale gemeenschap om de oorzaken aan te pakken van de vlucht van deze grote aantallen wanhopige kinderen. Wijbrandi: “Meer diplomatieke inspanningen zijn nodig om conflicten te beëindigen en meer humanitaire steun om mensen te helpen in de landen van herkomst, of in de omringende landen als Jordanië, Turkije en Libanon.”