UNICEF: bescherm vluchtelingenkinderen beter

4 september 2015

‘Geschokt zijn is niet genoeg’

DEN HAAG / NEW YORK, 4 september 2015 –

De wereld is geschokt door hartverscheurende beelden van kinderlichamen die aanspoelen op de kusten van Europa, van kinderen die zijn gestikt achterin vrachtwagens of die over prikkeldraad worden doorgegeven door wanhopige ouders. “Maar geschokt zijn is niet genoeg. Het is tijd om onze betrokkenheid om te zetten in actie om deze kinderen beter te beschermen”, aldus Anthony Lake, directeur UNICEF internationaal.

Bij alle beslissingen die deze kinderen treffen – zoals in de asielprocedure – moet het belang van het kind altijd voorop staan. “Deze kinderen hebben behoefte aan bescherming en ze hebben recht op bescherming”, aldus Lake.

UNICEF dringt aan op de volgende maatregelen:

  1. Bescherm deze kinderen. Bied ze gezondheidszorg, voeding, water, emotionele steun, onderwijs en onderdak voor migranten en vluchtelingen zodat gezinnen bij elkaar kunnen blijven.
  2. Zet voldoende opgeleide professionele jeugdhulpverleners in om kinderen en gezinnen bij te staan.
  3. Ga door met zoek- en reddingsoperaties , niet alleen op zee maar ook op land. Gezinnen trekken immers van land naar land. Stel alles in het werk om te voorkomen dat migrantenkinderen en vluchtelingenkinderen misbruikt en uitgebuit worden.
  4. Zet bij alle beslissingen die deze kinderen treffen – zoals in de asielprocedure - het belang van het kind altijd voorop.

Antony Lake: "We voelen mee met de families die kinderen hebben verloren, voor de kusten, op de stranden en langs de bermen in Europa. Terwijl het debat over het beleid voortgaat, mogen we nooit de diepe menselijke tragedie van deze crisis uit het oog verliezen. En zeker die van de kinderen niet.”

Ten minste een kwart van de mensen die hun toevlucht zoeken in Europa betreft kinderen. In de eerste zes maanden van dit jaar zochten meer dan 106.000 kinderen asiel in Europa. Door verschrikkelijke conflicten zoals in Syrië, zijn al zo'n twee miljoen kinderen gedwongen hun land ontvlucht. Alleen een einde aan deze conflicten kan een einde maken aan de ellende van zo velen.