13 miljoen kinderen van school verdreven door conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

3 september 2015
800 onderwijsjemen

Aman/Voorburg, 3 september 2015 – De sterke toename van conflicten in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat meer dan 13-miljoen kinderen niet naar school kunnen. Dat meldt UNICEF in het rapport ‘Education Under Fire’ dat zich richt op de gevolgen van geweld voor schoolkinderen in negen conflictlanden.

Aanvallen op scholen en onderwijsinfrastructuur – soms doelbewust – zijn een belangrijk reden waarom veel kinderen niet naar school gaan. In Syrië, Irak, Jemen en Libië alleen al zijn bijna negenduizend scholen gesloten. Vele scholen zijn beschadigd of verwoest, maar scholen worden ook gebruikt voor de opvang van ontheemden of worden gebruikt door de strijdende partijen.

Duizenden leraren hebben uit angst voor de risico’s hun posten verlaten. Vele ouders durven hun kinderen niet naar school te sturen uit angst voor wat er kan gebeuren op weg naar school – of op school zelf. Zo werden er vorig jaar 214 scholen aangevallen.

‘De verwoestende effecten van het conflict wordt gevoeld door kinderen in de hele regio’, aldus Peter Salama, regionaal directeur voor UNICEF in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. ‘Het is niet alleen de verwoesting van de scholen zelf, maar de wanhoop die wordt gevoeld door een generatie schoolkinderen en wiens hoop en toekomst in stukken ligt.’

Gebrek aan capaciteit

In Jordanië, Libanon en Turkije kunnen meer dan 700.000 Syrische vluchtelingkinderen niet naar school gaan bij gebrek aan capaciteit. Het lokale onderwijssysteem is overbelast en kan de toestroom van kinderen niet aan.

‘In Libanon draaien klassen dubbele diensten om onderwijs te kunnen bieden aan vluchtelingenkinderen’, zegt Violet Speek-Warnery, hoofd van veldoperaties voor UNICEF in Libanon. ‘Een grote uitdaging is om alle kinderen te bereiken en er voor te zorgen dat ze naar school blijven gaan.’

Gebrek aan financiering

Het rapport beschrijft een reeks initiatieven – zoals zelfstudie en de bouw van noodlokalen – waarmee kinderen zelfs in de meest wanhopige situaties kunnen leren. Het rapport toont ook aan dat de financiering van dit soort initiatieven niet in verhouding staat tot de groeiende nood. Dit is extra schrijnend aangezien kinderen en ouders in conflictsituaties in grote getalen onderwijs noemen als hun nummer één prioriteit.

Het No Lost Generation Initiative, door UNICEF en andere partners gelanceerd in 2013 om meer internationale steun te mobiliseren voor het onderwijs en de bescherming van kinderen die slachtoffer zijn van de Syrië crisis verdient meer steun, zegt het rapport.

Daarnaast roept het rapport de internationale gemeenschap, gast-overheden, beleidsmakers, de particuliere sector en andere partners om:

  • Het aantal kinderen dat niet naar school gaat te verminderen door de uitbreiding van informeel onderwijs, in het bijzonder voor kwetsbare kinderen.
  • Te zorgen voor meer steun aan de nationale onderwijssystemen in de door conflicten getroffen landen en gemeenschappen. Daarmee kunnen leerruimtes worden uitgebreid, docenten worden geworven en getraind en kan lesmateriaal worden aangeschaft.
  • Te pleiten voor de erkenning en certificering van informeel onderwijs in landen getroffen door de crisis in Syrië.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violet Spreek is beschikbaar voor telefonische interviews vanuit Libanon.