Verontrustend aantal kinderrechtenschendingen in Nederland

20 mei 2015

De rechten van kinderen worden in Nederland met voeten getreden, concluderen UNICEF Nederland en Defence for Children in het Jaarbericht Kinderrechten 2015, dat vandaag verschijnt. Uit het onderzoek blijkt dat vooral kwetsbare kinderen slachtoffer zijn van kinderrechtenschendingen.

Stevige ondervraging van Nederland door het VN-Kinderrechtencomité verwacht op 27 mei

Cijfers kinderrechtensituatie Nederland
De cijfers zijn schokkend. Bijna 8 op de 10 kinderen die in een justitiële jeugdinrichtingen verblijft, zit in voorlopige hechtenis in afwachting van een uitspraak van de rechter. Verder staan er nog altijd 2.000 kinderen op de wachtlijst voor bureau Jeugdzorg, een daling van 22 procent ten opzichte van 2013, maar nog steeds een veel te hoog aantal. Ook verdwenen vorig jaar 110 kinderen uit de asielopvang, zonder dat bekend is waarheen. “Deze kinderen lopen een groot risico om slachtoffer te worden van kinderhandel en uitbuiting”, zegt Sabine de Jong van UNICEF Nederland. “De overheid is simpelweg verantwoordelijk voor deze kinderen en moet de verdwijningen onderzoeken.”

Verantwoording aan het VN-Kinderrechtencomité
Nederland heeft in 1995 het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties ondertekend en moet zich op 27 mei verantwoorden voor het VN-Kinderrechtencomité in Genève. “De cijfers zijn zeer verontrustend”, zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children, “In de vier grote steden is bijvoorbeeld in de helft van de gezinnen waar sprake is van kindermishandeling, anderhalf jaar na de eerste melding nog steeds sprake van excessief gezinsgeweld. Het aantal meldingen van online seksueel misbruik is vorig jaar zelfs toegenomen met 77 procent, tot 1.331. Nederland moet nog veel verbeteren. Staatssecretaris Van Rijn zal een zware kluif hebben aan de zitting bij de VN.”

UNICEF Nederland en Defence for Children roepen de regering op om de beginselen van het VN-Kinderrechtenverdrag zonder voorbehoud om te zetten in wetgeving, beleid en in de praktijk. Waaronder het recht op participatie, kinderen hebben het recht om mee te praten over beslissingen die hen aangaan. Bij elk kinderrechtenthema geven zij in dit Jaarbericht dan ook hun mening over de cijfers en aanbevelingen.