In 2014 steunde UNICEF Nederland noodhulp na recordaantal rampen

23 april 2015

In 2014 was een recordaantal kinderen in nood vanwege oorlogen en ziekten. Aan hulpprogramma’s wereldwijd besteedde UNICEF Nederland in totaal 47,3 miljoen euro, aan kinderrechten in Nederland 5,8 miljoen euro. Het aantal donateurschappen steeg opnieuw licht, naar 353.000. Dat blijkt uit het jaarverslag van UNICEF Nederland over 2014, te lezen op www.unicef.nl/jaarverslag.

Coversyrischevluchtelingenuni141730

Er is in 2014 keihard gewerkt door medewerkers van UNICEF Nederland, aldus Jan Bouke Wijbrandi, algemeen directeur van UNICEF Nederland. “We moeten meer en meer ons best doen om fondsen te werven voor ons werk voor kinderen”, zegt hij. “Zeker gezien het moeilijke economische klimaat en vluchtigere verbintenissen zijn we erg blij dat we zoveel loyale donateurs hebben en dat hun aantal zelfs groeit. Om optimaal te kunnen inspelen op veranderingen hebben we onze organisatie aangepast, zodat we nog innovatiever kunnen werken.”

De totale opbrengsten van UNICEF Nederland kwamen in 2014 uit op 65,6 miljoen euro – met 2,4 procent een lichte daling ten opzichte van 2013. Eigen fondsenwerving leverde 48,1 miljoen euro op, waarvan 3,5 miljoen euro uit partnerschappen en 7,8 miljoen euro uit nalatenschappen. Van de Nationale Postcode Loterij ontvingen we in 2014 weer de mooie jaarlijkse bijdrage van 13,5 miljoen euro, plus een bedrag voor een samenwerkingsproject met de Missing Chapter Foundation. Daarnaast kregen we dankzij de inzamelingsactie van de Samenwerkende Hulporganisaties 1,6 miljoen euro extra voor noodhulp, vooral voor de strijd tegen ebola. Met 18,2 procent aan kosten voor eigen fondsenwerving blijft UNICEF Nederland ruim binnen de norm van het Centraal Bureau Fondswerving (25 procent).

Mede dankzij onze bijdrage kon UNICEF in 2014 in 190 landen levensreddende hulp geven aan kwetsbare kinderen. In West-Afrika bestreed UNICEF de gevaarlijke ziekte ebola door op grote schaal beschermende pakken en hygiënische materialen te leveren, van groot belang om patiënten te kunnen verzorgen. En als voorlichter: om het besmettingsgevaar te verkleinen informeerde UNICEF miljoenen mensen over de gevaarlijke ziekte. Ook zorgde UNICEF voor onderwijs via radio en tv, omdat de scholen dicht waren. In een groot aantal arme landen, waaronder Burundi en Nepal, zette UNICEF zich in voor de bestrijding van kindersterfte en ondervoeding. Gevluchte kinderen uit het door oorlog verscheurde Syrië kregen dankzij UNICEF onderwijs en psychosociale steun. In eigen land versterkten we de kennis van kinderrechten, bijvoorbeeld met activiteiten voor jongeren en gastlessen op scholen. Daarnaast zag de organisatie toe op de naleving van kinderrechten in Nederland.

Een groeiend aantal bedrijven en organisaties steunt UNICEF in Nederland. Theater Amsterdam hielp mee door via de voorstelling ANNE geld in te zamelen. Met Philips ontstond een nieuwe samenwerking: vanaf 2015 gaat het bedrijf helpen kindersterfte terug te dringen door innovaties die de kansen van kinderen én moeders aanzienlijk vergroten. Ook zegden ING en Schiphol in 2014 toe de al langjarige samenwerking voort te zetten. Daarnaast ontstond samenwerking met de Missing Chapter Foundation. Met steun van de Nationale Postcode Loterij gaan de twee organisaties Raden van Kinderen opzetten, die bedrijven adviseren over kinderrechten en bedrijfsvoering.