Meer dan 1300 kindsoldaten bevrijd in Zuid-Soedan

24 maart 2015

Meer dan 650 kindsoldaten, inclusief vier meisjes waarvan een nog maar 9 jaar, zijn vrijgelaten door de Cobra Faction, een gewapende groep in Zuid-Soedan. Het is de derde vrijlating van kinderen na een vredesakkoord tussen de Cobra Faction en de regering. Deze vrijlating brengt het aantal dit jaar gedemobiliseerde kindsoldaten naar 1314. Deze vrijlating is de grootste tot nu toe.

Zuid soedanuni178986

De nationale Commissie voor Ontwapening en UNICEF werken samen in de zorg voor de kinderen en de re-integratie in hun gemeenschap. De Cobra Faction heeft aan UNICEF verklaard dat zij meer dan 3000 kindsoldaten in hun gewapende groep hebben. Veel andere kindsoldaten, inclusief meisjes, verblijven nog in veekampen in de omgeving. Twee andere vrijlatingen worden binnenkort gepland.

In een officiële ceremonie in Lekuangole, het afgelegen dorp waar de vrijlating plaatshad, ruilden de kinderen hun wapens en uniformen in voor burgerkleding. UNICEF zorgde voor een tijdelijk zorgcentrum in het dorp. Hier krijgen de kinderen voedsel, onderdak en medische zorg. Waar nodig krijgen ze psychosociale hulp. UNICEF zal hier beginnen met het proces van het traceren van hun families. Van de 660 eerder dit jaar bevrijdde kinderen, is van 200 kinderen de hereniging met de familie al gebeurd of staat te gebeuren. Van nog eens 200 kinderen wordt verwacht dat hereniging snel georganiseerd kan worden.

“Hoewel we blij zijn met de vrijheid voor de kinderen, zijn we ook erg verontrust door de honderden kinderen die zijn ontvoerd in de staten Boven Nijl en Unity. Jongens zijn het doelwit en worden opgeleid door zowel regeringstroepen als de oppositie”, aldus Jonathan Veitch, directeur van UNICEF in Zuid Soedan. “UNICEF veroordeelt deze schending van de mensenrechten en roept alle partijen op om de kinderen vrij te laten. UNICEF staat klaar om hun demobilisatie te ondersteunen.”

Zuid soedanuni178984