UNICEF blijft in Jemen ondanks grote politieke crisis

17 februari 2015

Sanaa / Genève - 17 februari 2015 – Nu de politieke crisis in Jemen toeneemt en verschillende ambassades hun personeel evacueren, blijft UNICEF de kinderen in Jemen helpen. UNICEF is bezorgd over de impact van de crisis vooral op vrouwen en kinderen. Kinderen zijn een van de zwaarst getroffenen. Miljoenen kinderen lijden aan ondervoeding, zien hun onderwijs verstoord, worden soms gedwongen te dienen als kindsoldaten en lijden aan een slechte gezondheid. UNICEF blijft dagelijks hulp leveren in het hele land.

"We willen de mensen van Jemen geruststellen dat UNICEF zal blijven helpen, zolang er geen directe bedreiging is voor haar personeel", aldus Julien Harneis, directeur UNICEF in Jemen. "Samen met onze partners gaan we door met het vaccineren van kinderen, het genezen van ondervoede kinderen, het bouwen en repareren van scholen en het bieden van psychosociale hulp aan kinderen in nood."

UNICEF heeft 160.000 kinderen behandeld voor acute ondervoeding, bijna 900.000 mensen van veilig drinkwater voorzien en zo’n 520.000 kinderen kregen een veilige leeromgeving door middel van de aanleg en renovatie van scholen in het hele land.

De complexe humanitaire crisis in Jemen is chronisch, met naar schatting 14,7 miljoen mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Sociale basisvoorzieningen moeten nog terugkeren naar het niveau van voor de politieke crisis, maar zullen waarschijnlijk verslechteren in de toekomst. UNICEF doet een beroep op de internationale gemeenschap om de kinderen van Jemen te ondersteunen en vraagt 60 miljoen dollar om in 2015 te kunnen voorzien in de humanitaire behoeften van de meest kwetsbare kinderen.