Extra steun voor kinderen in Caribisch Nederland

1 december 2014

De Tweede Kamer heeft op 27 november besloten om 3 miljoen euro aan extra middelen vrij te maken voor de kinderen die op Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgroeien. Daarnaast heeft de Kamer gezorgd dat de ouders van deze kinderen vanaf januari 2016 kinderbijslag krijgen. Dat krijgen ze nu nog niet, terwijl de eilanden wel staatkundig onder Nederland vallen. UNICEF Nederland is zeer verheugd over dit nieuws en is nauw betrokken bij de besteding en het beheer van de extra gelden. 

Kinderrechten serieus genomen

Aandacht en steun voor de kinderen op de tropische Nederlandse eilanden is hard nodig. UNICEF NL presenteerde vorig jaar onderzoeken waaruit bleek dat er urgente kinderrechtelijke problemen zijn: www.unicef.nl/koninkrijkskinderen. Armoede, geweld en onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn hardnekkig. De mensen die zich dagelijks in Caribisch Nederland inzetten om kinderen een beter leven te geven doen wat ze kunnen, maar hun capaciteit is onvoldoende. Bovendien blijft het ‘dweilen met de kraan open’, als gezinnen maar net overleven en basale zaken als een dak boven hun hoofd of ontbijt ontberen.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) zijn sinds 2010 bijzondere gemeenten van Nederland. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kinderrechten aldaar. Toch zijn de kinderen op de drie eilanden niet altijd even zichtbaar geweest. Met de recente maatregelen maakt de Kamer duidelijk dat zij deze kinderen niet vergeet. UNICEF Nederland juicht dat van harte toe en adviseert over de manier waarop de extra middelen worden ingezet, zodanig dat ze de situatie structureel verbeteren, zo efficiënt mogelijk worden ingezet en ten goede komen aan de kinderen. De extra middelen zijn het resultaat van een amendement op de begroting Koninkrijksrelaties door Van Laar (PvdA) en Segers (CU). Toekenning van kinderbijslag is het gevolg van moties van Schouten (CU) en Van Laar (PvdA). Gezinnen krijgen vanaf 1-1-2016 USD 38,- per maand aan kinderbijslag. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) wilde uitgaan van een bedrag van 20 USD per maand, zodat het budgetneutraal kon gebeuren. De Openbare Lichamen van de drie eilanden en de Tweede Kamer vonden dat het bedrag omhoog moest om een echt verschil te maken.