UNICEF zet groot in op ebolapreventie in heel West-Afrika

30 oktober 2014

UNICEF zet groot in op ebola-preventie in de nog niet getroffen landen in West-Afrika. Met grootschalige huis-aan-huis campagnes en via posters, radio en tv geeft UNICEF voorlichting hoe besmetting te voorkomen is. Ook deelt UNICEF in de risicogebieden zeep uit. Zeep, chloor en voorlichting over hygiëne zijn van levensbelang om verdere verspreiding van het levensgevaarlijke virus tegen te gaan. UNICEF voert de preventiecampagne in Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Ghana, Mali, Nigeria, Senegal en Gambia, naast de bestrijding van de ziekte in de getroffen landen Guinee, Liberia en Sierra Leone.

Uni170855

“Ebola heeft geen visum nodig”, zegt Laurent Duvillier van UNICEF cynisch. “Het virus kan makkelijk de grens overgaan, zeker in West Afrika. We moeten niet wachten op het eerste besmettingsgeval voor we in actie komen. Voorbereiding en preventiemaatregelen zijn van groot belang om een nieuwe grote uitbraak van het virus tegen te gaan.” UNICEF werkt hiervoor nauw samen met regeringen en partnerorganisaties om gemeenschappen en gezondheidssystemen zo goed mogelijk voor te bereiden. Hiervoor is 200 miljoen euro nodig voor de hele regio.

Om de bevolking zo goed mogelijk te doordringen van de preventiemaatregelen die bij een uitbraak nodig zijn heeft UNICEF contact met lokale leiders. Belangrijk is dat er nu al draagvlak en begrip komt voor het isoleren van eventuele ebola-patiënten en het opsporen van iedereen die met hen in contact is geweest. Ook weet men inmiddels dat begrafenissen een risicomoment voor besmetting zijn vanwege de gebruikte rituelen van wassen en aanraken van het lichaam van de overledene. In overleg met de gemeenschappen wordt daarom nu al gewerkt aan veilige maar respectvolle begrafenisrituelen. Daarnaast ondersteunt UNICEF de nationale gezondheidszorg met beschermend materiaal en hygiëne artikelen.

“We weten van de afgelopen maanden dat de uitbraak van ebola enorme gevolgen heeft in de maatschappij. Het is een complexe situatie die verder reikt dan alleen de medische kant van het verhaal. Onze aanpak van de ziekte moet op vele fronten gebeuren”, aldus Duvillier.

In de door ebola getroffen gebieden ondersteunt UNICEF gezondheidscentra zodat er medische zorg voor kinderen beschikbaar blijft. Ze kunnen daar hun vaccinaties krijgen, medicijnen, klamboes, screening op ondervoeding en waar nodig behandeling. Ook helpt UNICEF ebolaklinieken met de verwerking van afval en afvalwater, dat besmettelijk kan zijn, en met de watervoorziening. UNICEF traint maatschappelijk werkers zodat zij traumabegeleiding kunnen geven aan kinderen. Ook mensen die ebola hebben overleefd en nu immuun zijn voor het virus worden getraind om anderen te kunnen helpen. Met partners samen zorgt UNICEF voor de opvang van kinderen die één of beide ouders kwijt zijn.