Genomineerden Paul van Vliet Award 2014 bekend

16 oktober 2014

 De genomineerden voor de Paul van Vliet Award 2014 zijn bekend. Uit zestig inzendingen koos een vakjury voor vijf organisaties: Foundation of the Angels, Kinderzwerfboek, Stichting De Vrolijkheid, Stichting Emma at Work en Villa Pinedo. Zij maken kans op de award (een kunstwerk van Loek Bos) en een geldprijs van € 10.000,- voor hun project. De Paul van Vliet Award - een initiatief van UNICEF Nederland en de Efteling – is bedoeld voor Nederlandse organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor kinderen. Het is de tweede keer dat de award wordt uitgereikt.

800 201113paulvanvlietaward

De prijsuitreiking vindt plaats in de Efteling op dinsdag 4 november en staat in het teken van 25 jaar kinderrechten. Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat het VN-kinderrechtenverdrag werd aangenomen. Elk op hun eigen wijze zorgen de projecten van de genomineerden van de Paul van Vliet Award ervoor dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben:

Foundation of the Angels
Kinderen met het Angelman syndroom hebben een spraakbeperking. De Foundation of the Angels geeft aan kinderen met dit syndroom een specifiek systeem, waarmee ze in staat worden gesteld te communiceren. Door het systeem kunnen de kinderen onder andere hun emoties uiten, grapjes maken en vertellen wat ze hebben meegemaakt. Kortom, met het systeem kunnen de kinderen meedraaien in de maatschappij.

Kinderzwerfboek
Kinderzwerfboek stimuleert particulieren en organisaties om kinderboeken uit zwerven te sturen, zodat ook kinderen die thuis geen of weinig boeken hebben, kunnen lezen. Met speciale kinderzwerfboekstations in achterstandswijken helpt de stichting taalachterstand te verminderen en kinderen zich op een leuke manier te ontwikkelen.

Stichting De Vrolijkheid
Deze stichting zet zich met kunst en creatieve projecten in voor kinderen in asielzoekerscentra. Omdat een gevlucht kind recht heeft op extra zorg en aandacht van de ontvangende samenleving, wil stichting De Vrolijkheid alle kinderen die in Nederland asiel aanvragen bij aankomst een pop te geven. De kinderen kunnen de pop, dat een speciaal zakje bij het hart heeft waarin iets dierbaars verborgen kan worden, altijd met zich meenemen, waarheen ze ook mogen gaan.

Stichting Emma at Work
Deze stichting wil een online platform ontwikkelen voor ouders en verzorgers van kinderen die opgroeien met een (chronische) ziekte of fysieke beperking. De informatie op het platform helpt deze ouders en verzorgers bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. Het uiteindelijke doel is om de sociaal en maatschappelijk ontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

Villa Pinedo
Villa Pinedo is het podium in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Villa Pinedo werkt samen met jongeren en traint ze in het geven van workshops, trainingen en lezingen om gedragsverandering van ouders te bewerkstelligen, in het belang van het kind.

De Paul van Vliet Award
De Paul van Vliet Award is in het leven geroepen naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van Paul van Vliet als ambassadeur van UNICEF Nederland. De prijs geeft invulling aan de oproep van de VN-kinderrechtenorganisatie om samen te bouwen aan een wereld waarin elk kind de kans krijgt om kind te zijn, om te overleven en zich te ontwikkelen. Elke Nederlandse organisatie die zich inzet ter verbetering van de positie van één of meerdere kinderen, kan meedingen naar de award. De Efteling is mede-initiatiefnemer van de Paul van Vliet Award omdat ze vindt dat alle kinderen het verdienen om net zo gelukkig te zijn als de Nederlandse kinderen die zorgeloos het park in Kaatsheuvel bezoeken.