Aantal slachtoffers onder kinderen in Afghanistan neemt sterk toe

3 juli 2014

In 2013 is het aantal kinderen dat in Afghanistan gedood werd of gewond raakte als gevolg van geweld met dertig procent toegenomen ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over kinderen in gewapende conflicten.

Minstens 545 kinderen werden vorig jaar in Afghanistan gedood en 1149 kinderen raakten gewond als gevolg van de acties van alle partijen in het conflict. De meeste doden en gewonden vielen door onontploft oorlogstuig, zelfgemaakte explosieven en landmijnen.

Scholen en gezondheidsposten bleven veelvuldig doelwit of raakten indirect beschadigd in de gewapende conflicten. Ongeveer 115.000 kinderen kregen door permanente of tijdelijke sluiting van 539 scholen geen onderwijs en meer dan 60 docenten en personeel in de gezondheidszorg werden gedood, gewond, ontvoerd of geïntimideerd in 2013.

Ook de rekrutering en inzet van kinderen als strijders, of voor andere doeleinden, in het conflict, blijft een belangrijk punt van zorg. In 2013 werden ten minste 97 gevallen geregistreerd.