Grootste droogte in vijftig jaar bedreigt Syrische vluchtelingen

6 juni 2014

De levens van tenminste vier miljoen Syrische  kinderen worden bedreigd, doordat het in vijftig jaar nog nooit zo weinig heeft geregend in delen van Syrië, waarschuwt UNICEF. De acute waterschaarste dwingt meer burgers om te vluchten, maar ook de vluchtelingenkampen in de omringende landen kampen met beperkte watervoorzieningen.

Syrie

Een groot deel van de waterinfrastructuur in Syrië was door het aanhoudende conflict al verwoest. Ook bemoeilijkt het de toegang tot het water dat er nog is. Eén van de belangrijkste waterbedrijven in Aleppo, wat voor 125 miljoen liter water per dag zorgt, is recent onklaar gemaakt.

Door de teruglopende watervoorraad lopen  de spanningen hoog op tussen de bevolkingen van Libanon en Jordanië en Syrische vluchtelingen. Daarnaast staat er een intens hete zomer voor de deur, wat de leefsituatie nog moeilijker maakt.

“De waterschaarste vergroot de impact van het conflict en drijft nog meer burgers uit hun huizen, zegt Maria Calivis, UNICEF-directeur van het Midden-Oosten. “Daarnaast veroorzaakt een gebrek aan hygiëne de verspreiding van dodelijke ziektes onder kwetsbare kinderen.”

UNICEF voorziet meer dan 300.000 vluchtelingen van schoon drinkwater in Libanon, Irak en Jordanië. In Syrië krijgen 16 miljoen mensen waterzuiveringstabletten. Daarnaast zorgt UNICEF voor reparatie van waterleidingen en de installatie van waterpompen en riolering.