2013 was een stabiel jaar voor UNICEF Nederland

21 mei 2014

Met de steun van donateurs, het bedrijfsleven en vele vrijwilligers kon UNICEF Nederland in 2013 opnieuw een waardevolle bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van kwetsbare kinderen in de wereld. UNICEF Nederland besteedde in 2013 51,8 miljoen euro aan programma’s wereldwijd en 5,8 miljoen euro voor kinderrechten in Nederland. Dat blijkt uit het Jaarverslag van UNICEF Nederland over 2013, te lezen op www.unicef.nl/jaarverslag.

Kaartjaarverslag2013e mailrgb

De totale inkomsten bleven met 70,6 miljoen euro nagenoeg gelijk aan 2012, al was dat iets minder dan begroot. Het aantal donateurs steeg licht naar 351.000 (was in 2012 345.000), maar de inkomsten uit eigen fondsenwerving bleven achter (in 2013 49,3 miljoen euro, het jaar ervoor 53,4 miljoen euro). De inkomsten uit partnerschappen kwamen in 2013 uit op 4,1 miljoen euro (in 2012 4,5 miljoen). De opbrengsten uit nalatenschappen waren met 5,4 miljoen euro veel lager dan het jaar ervoor (8,3 miljoen).

Van de Nationale Postcode Loterij ontvingen we in 2013 weer de mooie jaarlijkse bijdrage van 13,5 miljoen euro. Daarnaast waren er in 2013 twee acties van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Uit de opbrengst van de actie voor Syrië ontving UNICEF 0,8 miljoen euro en voor de Filipijnen 5,9 miljoen euro. Met 19,9 procent aan kosten voor eigen fondsenwerving blijft UNICEF Nederland ruim binnen de norm van het Centraal Bureau Fondswerving (25 procent).

De gevolgen van de economische crisis zijn goed merkbaar, constateert Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland. ”Inkomstengroei is geen vanzelfsprekendheid meer. Maar aan de andere kant zien we ook heel veel kansen. Bijvoorbeeld in het aangaan van nieuwe partnerschappen, waardoor we samen met bedrijven en andere organisaties kunnen werken aan betere rechten voor kinderen. Alleen dan zijn we sterk genoeg om te bereiken dat kwetsbare kinderen krijgen wat hen toekomt.”

UNICEF was in 2013 actief in 190 landen. In meerdere arme landen, waaronder Burundi en Sierra Leone, werkten we aan de bestrijding van kindersterfte en ondervoeding. Gevluchte kinderen uit het door oorlog verscheurde Syrië kregen dankzij UNICEF onderwijs en psychosociale steun. Na de verwoestende tyfoon op de Filipijnen zorgden we als eerste voor schoon drinkwater en veilige opvangplekken.

Ook in Nederland werkte UNICEF aan het versterken van kinderrechten, met activiteiten voor jongeren en gastlessen op scholen. Het UNICEF Jongerenpanel startte; tien jongeren tussen de 13 en 18 jaar dachten het hele jaar door mee met het beleid van UNICEF. Tijdens het symposium over kinderrechten in Caribisch Nederland bespraken tweehonderd bestuurders en jeugdwerkers van de eilanden hoe ze de omstandigheden waarin kinderen opgroeien konden verbeteren. Ook werd in 2013 voor het eerst de Paul van Vliet award uitgereikt, een prijs voor een Nederlandse organisatie die zich op een bijzondere manier inzet voor kinderen. UNICEF Nederland ging vorig jaar verschillende nieuwe samenwerkingen aan, met Pathé, Groninger Museum, KLM en het Anne Frank Fonds.