Sinds tyfoon meer dan 1 miljoen slachtoffers geholpen door UNICEF

7 februari 2014

Drie maanden nadat de tyfoon Haiyan zijn verwoestende spoor over de Filipijnen trok, heeft UNICEF hulpmiddelen verstrekt aan 925.000 slachtoffers. Ook zorgde UNICEF ervoor dat 420.000 kinderen in de zwaarst getroffen gebieden weer naar school kunnen.

En hoewel er grote vooruitgang is geboekt, zijn medewerkers van de hulporganisatie nog steeds non-stop bezig met het herstellen en in stand houden van de leefomstandigheden, rechten en kansen van de kinderen.

2013filipijnenuni154809

Tot dusver verstrekte UNICEF de volgende hulp:

Kinderbescherming

UNICEF heeft zorgpakketten, speelmaterialen voor jonge kinderen en tenten ter beschikking gesteld voor 13.500 kinderen. In de 79 kindercentra die UNICEF steunde kunnen kinderen weer even kind zijn en veilig spelen met leeftijdsgenootjes. Om hen te helpen met het verwerken van de psychologische en emotionele impact van de ramp, is er psychosociale zorg verleend.

Het Rapid Family Tracing and Reunification System, ondersteund door UNICEF, zorgt ervoor dat alleenstaande kinderen worden geïdentificeerd en geregistreerd. Middels een database wordt hun familie gezocht, terwijl de kinderen pleegzorg ontvangen.

Vijftig maatschappelijke actiegroepen en vrijwilligers zijn getraind om kwetsbare vrouwen en kinderen optimale veiligheid en bescherming te bieden. Deze training wordt uitgebreid voor hulpverleners die actief zijn in acht evacuatiecentra waar kinderen het meest kwetsbaar zijn voor misbruik en geweld.

Onderwijs

Dankzij UNICEF konden 420.000 kinderen in de zwaarst getroffen gebieden weer naar school. Om kapotte scholen te vervangen bouwde UNICEF 1244 schooltenten voor 124.000 kinderen. Talloze kinderen werden van les- en speelmaterialen en schoolspullen voorzien. In het nieuwe schooljaar, dat in juni begint, volgt een grootschalige back-to-schoolcampagne om alle kinderen weer naar school te krijgen.

Voeding

Meer dan 8.000 zwangere vrouwen, nieuwe moeders hebben voedingsadvies ontvangen specifiek gericht op zuigelingen en jonge kinderen in 43 moeder- en kind centra. UNICEF werkt samen met de Filipijnse instanties voor hulp aan zwangere vrouwen, nieuwe moeders en kinderen in meer dan duizend dorpen. 97.000 kinderen jonger dan vijf jaar, in de zwaarst getroffen gebieden, zijn gescreend op ondervoeding. Kinderen die zwaar ondervoed bleken te zijn, zijn opgenomen in behandelcentra.

Water en sanitaire voorzieningen

Doordat er zware regenval heeft plaatsgevonden sinds de tyfoon, is op veel plekken het drinkwater vervuild geraakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 4000 gevallen van diarree zijn gemeld in deze gebieden.

Daarom heeft UNICEF sinds november waterzuiveringstabletten en jerrycans verstrekt aan 925.000 getroffenen verspreid over Oost-Samar, Leyte en Capiz. In dezelfde gebieden zijn toiletten geïnstalleerd voor 70.000 mensen en hebben 231.000 mensen gezinshygiënepakketten ontvangen. Deze zijn ook verstrekt in Iloilo en Cebu.

Volksgezondheid UNICEF steunt het Ministerie van Volksgezondheid met het opnieuw opzetten van vaccinatieprogramma’s door voorraden van vaccins aan te leggen, met name in gebieden waar hulp het meest noodzakelijk is. Ook zorgt de hulporganisatie voor herstel van de koelketen om de vaccins goed te houden.

Mazelen, knokkelkoorts en diarree vormen een groot risico. Met hulp van UNICEF en haar partners heeft het Ministerie van Volksgezondheid vaccinatiecampagnes tegen mazelen uitgevoerd. Ook worden broedplekken van muggen aangepakt, die knokkelkoorts overbrengen. UNICEF werkt samen met het Ministerie van Volksgezondheid, WHO en andere partners om de capaciteit van de lokale overheid te vergroten. Dit gebeurt op het gebied van het voorkomen van uitbraken van acute diarree, knokkelkoorts en andere gerelateerde ziektes. Daarnaast zijn ze bezig met het opzetten van diagnose- en behandelcentra.