SHO-rapport: hulp met geld Giro555 aan slachtoffers conflict Syrië in volle gang

16 juli 2013

Zes weken na de sluiting van de actie “Help slachtoffers Syrië” is de hulpverlening met geld van Giro555 in volle gang. Op dit moment ontvangen tienduizenden mensen noodhulp. In totaal is nu 74% van de giften aan Giro555 uitgegeven. Dat blijkt uit de tussenrapportage die de Samenwerkende Hulporganisaties vandaag publiceren. Vóór 30 september is al het geld besteed.

Eind maart besloten de Samenwerkende Hulporganisaties tot het starten van de actie ‘Help slachtoffers Syrië’. Met deze actie heeft de SHO, samen met de media, dringend aandacht gevraagd voor de humanitaire gevolgen van de oorlog. Dat bracht 4,9 miljoen euro op. De actie kostte 184.000 euro,3,8 % van de opbrengst. De kosten konden zo laag blijven, omdat bedrijven en media gratis diensten aanboden.

Ruim twee jaar geleden begon de wrede en verwoestende oorlog in Syrië. Eén op de drie mensen is dagelijks afhankelijk van hulp, van wie 3 miljoen kinderen. Hulporganisaties verlenen hulp aan slachtoffers in Syrië en aan vluchtelingen in de buurlanden. Het grootste deel van de hulp bestaat uit voedsel, distributie van huishoudelijke materialen als kookgerei en matrassen en uit bijvoorbeeld bonnen om zeep, luiers en tandpasta aan te schaffen, blijkt uit het rapport.

De hulpverlening vindt plaats onder uiterst complexe  omstandigheden. Slachtoffers zijn soms niet bereikbaar voor hulp, omdat ze zijn ingesloten door strijdende groepen. Hulpverleners lopen het risico te worden beschoten, gevangen gezet of gegijzeld. En de beperkte financiële middelen maken ingewikkelde afwegingen wie welke hulp krijgt vaak noodzakelijk.

“Het geweld in Syrië maakt vele slachtoffers. Het maakt hulpverlening niet zelden zeer gevaarlijk en dat vraagt moed van hulpverleners, waarvoor we alleen maar respect kunnen hebben”, zegt actievoorzitter Jan Bouke Wijbrandi.

De Samenwerkende hulporganisaties danken alle mensen in Nederland voor hun gift.