UNICEF Nederland presenteert jaarverslag 2012

31 mei 2013

Met de steun van Nederlandse donateurs, het bedrijfsleven en vele vrijwilligers kon UNICEF Nederland in 2012 opnieuw een waardevolle bijdrage leveren voor kwetsbare kinderen in de wereld.

57,6 miljoen euro aan kinderhulp

UNICEF Nederland besteedde in 2012 52,1 miljoen euro aan programma's wereldwijd, 5,5 miljoen euro voor kinderrechten in Nederland zelf. Dat blijkt uit het Jaarverslag van UNICEF Nederland over 2012, te lezen op www.jaarverslagunicef.nl. UNICEF Nederland startte in het najaar de campagne 'We gaan voor nul' tegen kindersterfte. Ook lanceerde de organisatie in 2012 als eerste in Nederland een set richtlijnen voor bedrijven hoe ze kinderrechten kunnen opnemen in hun MVO-beleid. 

"Ik ben er trots op dat UNICEF zo'n substantiële bijdrage kon leveren aan kinderrechten in de wereld", zegt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland, die zelf naar Tsjaad en Jordanië reisde om projecten van UNICEF te bezoeken. "Juist in deze tijd van economische crisis is dat niet makkelijk gebleken, dat zie je ook bij andere goede doelen. Toch zijn we erin geslaagd onze inkomsten op een hoog peil te houden en veel voor kinderen te doen."

Totale inkomsten

De totale inkomsten van de organisatie bedroegen in 2012 70,5 miljoen euro. Dit is iets minder dan in 2011, toen waren de totale inkomsten 74,4 miljoen.  Het verschil in inkomsten met 2011 is onder meer te verklaren uit de moeilijk te evenaren piek die de nalatenschappen dat jaar vertoonden. Wel was in 2012 het totaal aan eenmalige giften met bijna 4 miljoen euro hoger dan in 2011 en de opbrengsten uit partnerschappen met bedrijven stegen naar 4,5 miljoen. De opbrengsten uit de eigen verkoop van UNICEF-producten daalden wederom. De opbrengsten uit eigen fondsenwerving waren in 2012 53,4 miljoen euro.

Vaste donateurs

In 2012 had UNICEF in Nederland 345.000 donateurs (was in 2011 361.000). De totale bijdrage van vaste donateurs bleef op het niveau van 2011. Met 16,8 procent aan kosten voor eigen fondsenwerving blijft UNICEF Nederland ruim binnen de norm van het Centraal Bureau Fondswerving (25 procent).  Van elke euro die binnenkwam is ongeveer 82 cent besteed ten behoeve van kinderen en is 18 eurocent besteed aan kosten voor fondsenwerving, beheer,  administratie en reserves.

Bijzonder jaar

In 2012 benoemde de universiteit Leiden een UNICEF-hoogleraar Kinderrechten, die via onderwijs en onderzoek de aandacht voor kinderrechten in de academische wereld versterkt. De nieuwe Leerstoel is mogelijk gemaakt met een bijdrage van de universiteit en externe financiering. Ook startte UNICEF met hulp van de Postcode Loterij een bijzonder project: hulp aan zwerfjongeren in Oekraïne en Moldavië. De HIV-epidemie hier is een van de snelst groeiende van de wereld. Samen met lokale organisaties bekommert UNICEF zich om deze beschadigde jongeren en vertelt hun verhaal in een bijzondere online documentaire, www.ondertusseninodessa.nl