UNICEF: meer onderzoek naar leefsituatie kinderen met handicap nodig

30 mei 2013

Van alle kinderen hebben kinderen met een handicap de minste kans om gezondheidszorg te ontvangen of om naar school gaan. Ze behoren tot de meest kwetsbaren voor geweld, misbruik, uitbuiting en verwaarlozing. Dat geldt vooral als de kinderen verborgen of opgenomen zijn in instellingen, zoals velen van hen als gevolg van sociale stigma’s en de economische kosten van de opvoeding zijn. Dit blijkt uit het rapport ‘The State of the World’s Children 2013’ van UNICEF, dat vandaag is gepubliceerd. Om discriminatie en uitsluiting te voorkomen, dringt de VN-kinderrechtenorganisatie aan op meer onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen met een handicap.

The State of the World’s Children 2013

Kinderen met een handicap en de gemeenschappen waarin ze leven, zouden er beide voordeel aan hebben als de samenleving zich richt op wat die kinderen kunnen bereiken, in plaats van op wat ze niet kunnen. "Als je de handicap eerst ziet, en dan pas het kind, is dat niet alleen verkeerd voor het kind, maar het ontneemt de samenleving van alles dat het kind te bieden heeft," aldus UNICEF-directeur Anthony Lake bij de presentatie van het rapport.

In ‘The State of the World’s Children 2013’ wordt uitgelegd hoe samenlevingen kinderen met een handicap een volwaardige rol kunnen laten spelen. Bijvoorbeeld door de kinderen op te nemen in het reguliere onderwijs. Het verbreedt de horizon van alle kinderen en het biedt kinderen met een handicap kansen om hun ambities te verwezenlijken. Meer inspanningen om de integratie van deze kinderen te ondersteunen, helpen discriminatie aan te pakken, waardoor ze niet verder in de marge van de samenleving terechtkomen.

Voor veel kinderen met een handicap begint de sociale uitsluiting al in de eerste dagen van hun leven: ze worden bij hun geboorte niet geregistreerd. Doordat ze niet officieel erkend zijn, worden ze afgesneden van sociale voorzieningen en wettelijke bescherming, die cruciaal zijn voor hun overleving en hun toekomst.