1800 kinderen sterven dagelijks vanwege ernstig vervuilde levensomstandigheden

21 maart 2013

Wereldwijd sterven dagelijks tweeduizend kinderen onder de vijf aan de gevolgen van diarree, meldt UNICEF aan de vooravond van Wereldwaterdag (22 maart). In bijna 90 procent van de gevallen, 1800 per dag, is de oorzaak van deze ziekte vervuild water, onvoldoende hygiëne en vieze sanitaire voorzieningen.

"Als elke dag negentig schoolbussen vol kinderen dodelijk zouden verongelukken, zou de wereld opkijken. In aantallen slachtoffers is dat precies wat er gebeurt vanwege een vervuilde leefomgeving", stelt Sanjay Wijesekera, hoofd van het UNICEF-programma voor water, hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Volgens cijfers van UNICEF zijn India, Nigeria, Congo (DRC), Pakistan en China de landen waar de meeste kindersterfte voorkomt: de helft van de kinderen die voor het vijfde jaar overlijdt komt hier vandaan. India (24 procent) en Nigeria (11 procent) zijn de treurige koplopers. Dit zijn ook de landen waar grote delen van de bevolking geen schoon drinkwater of redelijke sanitaire voorzieningen hebben: van de 783 miljoen mensen wereldwijd die geen schoon drinkwater hebben leven er 119 miljoen in China, 97 miljoen in India, 66 miljoen in Nigeria, 91 miljoen in Pakistan en 50 miljoen in Congo. De cijfers over sanitaire voorzieningen zijn nog schrijnender. In India leven 814 miljoen mensen zonder fatsoenlijke toiletten, in China 477 miljoen, in Nigeria 109 miljoen, in Pakistan 91 miljoen, in Congo 50 miljoen. Schoner drinkwater en verbetering van de sanitaire omstandigheden zou de kindersterfte in deze landen helpen terugdringen.

"We moeten ons realiseren dat deze enorme aantallen niet alleen cijfers zijn. Ze geven echte levens weer van echte kinderen", zegt Wijesekera. "Ieder kind is belangrijk. Ieder kind heeft recht op gezondheid, om te overleven. Recht op een zo goed mogelijke toekomst. We moeten naar de gezichten van kleine kinderen blijven kijken om te beseffen hoe belangrijk het is om hun leefomstandigheden te verbeteren."

De forse daling in kindersterfte door diarree laat zien dat het verbeteren van de leefomstandigheden effect heeft. Ondanks een groeiende wereldbevolking is het aantal doden door deze ziekte de afgelopen tien jaar gedaald. In 2000 ging het om 1,2 miljoen doden per jaar, in 2011 waren het 760.000 doden. Volgens Wijesekera laat de vooruitgang die is gemaakt zien dat politieke wil en investeringen elk kind binnen één generatie toegang zouden moeten geven tot gezuiverd drinkwater en fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. In Nederland voert UNICEF actie tegen kindersterfte onder het motto 'We gaan voor nul'.