Wereldaidsdag 2012: hiv epidemie in Oost-Europa snelst groeiende

30 november 2012

Het aantal nieuwe hiv infecties onder kinderen is intwee jaar tijd met een kwart gedaald. De investeringen ingezondheidsprogramma's die voorkoming dat hiv van moeder op kindwordt overgedragen, werpen hun vruchten af. Overal ter wereld neemtde epidemie af, echter niet in Oost-Europa. Hier schuilt de snelstgroeiende hiv en aidsepidemie ter wereld. Door drugsgebruik is hetaantal hiv-geïnfecteerden er sinds 2000 gestegen met 250%. Eenverhaal dat verteld moet worden, vindt UNICEF Nederland. Daarompresenteert het op Wereldaidsdag een unieke multimedialedocumentaire , dat Oekraïense straatjongeren volgt in hun strijd omte overleven.

Van drugs, naar seks, naar hiv…

Op maar een paar uur vliegen hier vandaan ligt Odessa, eenprachtige havenstad in Oekraïne. Maar achter deze mooie Europesestad schuilt ook de snelst groeiende hiv en aidsepidemie terwereld. Als gevolg van een onveilige thuissituatie met drank- endrugsgebruik, geweld en armoede, vluchten veel jongeren in Oekraïnede straat op waar zij in aanraking komen met prostitutie en drugs.Jongeren die eigenlijk op school zouden moeten zitten.

In Oekraïne is 1 op 3 van drug gebruikende tieners geïnfecteerdmet hiv, meer dan een kwart van de prostitués zijn tieners en meerdan 85.000 tieners ( tussen 10 en 19 jaar) lopen een grootrisico op infectie met hiv.

Over Ondertussen in Odessa

In 2012 gaf de Nationale Postcode Loterij UNICEF de kans om dezejongeren letterlijk uit de goot halen. Het zijn bepaald geenaaibare jongeren, ze zijn vervuild, ver van de wereld en doendingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar uiteindelijkzijn het kinderen. Kinderen die een tweede kans verdienen. Door demultimediale campagne kunnen de straatkinderen de komende drie jaargevolgd worden in hun leven.

Multimediale documentaire

De documentaire was te volgen op www.ondertusseninodessa.nl.Via een virtuele stadskaart, korte videofragmenten, fotoverhalen enreportages kom je middenin het leven van straatjongeren in Oekraïneterecht. Het film- en fotomateriaal is gemaakt doordocumentairemaker en fotograaf Daimon Xanthopoulos en de interviewszijn gedaan door UNICEF-medewerker Lindy Laagewaard. Lindy: "UNICEF is er voor deze onzichtbare kinderen, er is iemandvoor ze, iemand kijkt naar ze om. Er heeft nooit iemand voor dezekinderen gezorgd, dat heeft iets kapot gemaakt en dat wordtgeheeld. Met geduld, liefde en zorg wordt daaraan gewerkt. UNICEFprobeert de kinderen weer vertrouwen te geven in zichzelf envolwassenen."