UNICEF Twitter actie voor Malala

22 oktober 2012

Op maandag 22 oktober roept UNICEF Nederland jongeren opvia Twitter om samen met het Pakistaanse meisje Malala te strijdenvoor het recht op onderwijs voor elk kind ter wereld. Op de eerstedag na de herfstvakantie, maandag 22 oktober, reageren WillieWartaal, Monsif, Sharon Doorson, Sipke Jan Bousema, Elco van derGeest en Sascha Visser live op schooltweets van jongeren door eenpersoonlijke videoboodschap aan ze te sturen  waarin aandachtwordt gevraagd voor Malala en haar strijd voor het recht oponderwijs. 

UNICEF Nederland wil met deze actie het recht op onderwijs onderde aandacht brengen. Terwijl er op Twitter geklaagd wordt over heteinde van de vakantie in Nederland, werd enkele weken geleden het14-jarige meisje Malala Yousafzai neergeschoten in Pakistan omdatze strijdt voor haar recht op onderwijs. Het recht op onderwijs datin Nederland geldt, is helemaal niet zo vanzelfsprekend in anderedelen van de wereld.

Persoonlijke video

Voor het eerst worden jongeren opgeroepen om hun online supportte geven aan UNICEF Nederland. De eerste dag na een schoolvakantietwitteren jongeren massaal over school. UNICEF Nederland speeltdaarop in met deze ludieke actie. Binnen 10 minuten na hetversturen van een tweet over school ontvangt de twitterende jongereeen persoonlijke videoboodschap van een bekende Nederlander. Debekende Nederlander doet  een oproep om Malala te helpen omkinderen in Pakistan én in de rest van de wereld naar school tekrijgen. Het geheel is georganiseerd door UNICEF Nederland i.s.m.Red Chocolate.

UNICEF Nederland roept de jongeren op om op te komen voor hunleeftijdsgenoten in andere landen door mee te twitteren, de videomet hun vrienden te delen en de hashtag #gomalala trending temaken.

Over UNICEF

UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties,is actief in meer dan 150 landen en gebieden. We zien erop toe datelk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Methulpprogramma's op het gebied van water, gezondheidszorg,onderwijs, voeding en bescherming helpen we kinderen te overlevenen armoede te overwinnen. In Nederland geeft UNICEF voorlichtingover dit werk en werft hiervoor fondsen. Ook lobbyt UNICEFNederland voor de naleving van het Verdrag voor de Rechten van hetKind in ons land.