UNICEF The Battle: uniek debat tussen jongeren

6 september 2012

In de laatste week tot de verkiezingen laten delijsttrekkers van de politieke partijen geen kans onbenut om metelkaar in debat te gaan. Maar hoe denken scholieren over de actuelepolitiek? Hebben zij een mening over belangrijke zaken en kunnen zedie formuleren? Kennen scholieren hun eigen rechten? Kwesties dieallemaal duidelijk zullen worden in 'UNICEF The Battle', een uniekdebat tussen jongeren en de politiek op maandag 10 septemberas.

Voor het eerst gaan scholieren uit de onderbouw van middelbarescholen, afkomstig uit heel Nederland en van verschillende vormenvan middelbaar onderwijs (VMBO, HAVO, VWO), met elkaar en metvertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties in debat overthema's uit de (politieke) actualiteit in 'UNICEF The Battle'.

Debat battle

Acht teams van acht scholen hebben zich in de voorrondes vanafgelopen zaterdag gekwalificeerd voor de grote finale vanaanstaande maandag. Het Groene Hart Lyceum uit Alphen aan de Rijn,Raayland College uit Venray, Marnix College uit Ede, Pius X Collegeuit Almelo, Mill-Hill College uit Goirle, Gymnasium Haganum uit DenHaag en het Christelijk Lyceum uit Zeist zullen het tegen elkaaropnemen.

 In het toernooi gaan de verschillende scholen in debat metvertegenwoordigers van de politieke jongerenorganisaties (o.aPerspectief - Christen Unie, Jonge Democraten - D66, Rood - SP enPink - Partij voor de Dieren ) over vier thema's: onderwijs,ontwikkelingssamenwerking, vreemdelingenbeleid(asielzoekerskinderen) en kindermishandeling. Deze thema's zijndoor de jongeren zelf via een poll op internet uitgekozen.

Een jury bestaande uit Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet enUNICEF directeur Jan Bouke Wijbrandi zullen de teamsbeoordelen.

'The Battle' zal worden georganiseerd in een boksring, in Bink5hoog in Den Haag van 11.00 uur - 12.30 uur. Het geheel isgeorganiseerd door UNICEF Nederland i.s.m. het Nederlands DebatInstituut.

Voor meer informatie en aanmelding:

Eveline Meltzer

UNICEF Nederland

emeltzer@unicef.nl

@UNICEF_Eveline

070-3339332

06-51411906