UNICEF roept op tot bescherming van kinderen en jongeren in Iran

24 november 2022

UNICEF blijft zich zorgen maken over de berichten van het doden, verwonden of vasthouden van kinderen en jongeren te midden van de aanhoudende onrust in Iran.

UNICEF voor ieder kind

UNICEF veroordeelt het geweld tegen kinderen dat plaatsvindt tijdens de maatschappelijke onrust in Iran. We roepen op tot de beëindiging van alle vormen van geweld die, volgens berichten, het leven hebben geëist van meer dan 50 kinderen en zorgden voor nog meer gewonden.  

UNICEF blijft ook bezorgd over de aanhoudende invallen en huiszoekingen in sommige scholen. Scholen moeten altijd een veilige plek zijn voor kinderen. 

 UNICEF heeft haar zorgen aan de autoriteiten in Iran kenbaar gemaakt sinds de eerste gevallen van kinderslachtoffers werden geregistreerd. De Islamitische Republiek Iran neemt deel aan het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en heeft de plicht om rechten van kinderen als privacy, vrijheid van denken en vreedzaam samenkomen te respecteren en beschermen.   

We herhalen nogmaals de oproep van de secretaris-generaal van de VN aan de veiligheidstroepen om af te zien van het gebruik van onnodig of onevenredig geweld. Kinderen en jongeren moeten worden beschermd tegen alle vormen van schade die niet alleen hun leven en vrijheid in gevaar brengen, maar ook hun mentale en fysieke gezondheid. 

Te veel moeders en vaders hebben als gevolg van de onrust het verschrikkelijke verlies van een kind meegemaakt. Onze gedachten gaan uit naar de families en dierbaren die door deze gebeurtenissen zijn getroffen.

UNICEF werkt al bijna zeven decennia in Iran en biedt ondersteuning bij goede gezondheidszorg, vaccinaties, goede voeding en toegang tot onderwijs voor kinderen. Miljoenen kinderen en pasgeborenen in Iran hebben hier baat bij gehad. Iran heeft een jonge bevolking. Zij zijn belangrijk voor het land, nu en in de toekomst. Hun welzijn moet onder alle omstandigheden een prioriteit zijn. UNICEF blijft zich inzetten voor het voortzetten van ons werk voor bescherming en verwezenlijking van de rechten van alle kinderen en jongeren in Iran.