UNICEF Nederland reageert op de Miljoenennota

20 september 2022

UNICEF Nederland kijkt naar de nieuwe plannen van het kabinet met als centrale vraag: wat wordt er gedaan voor kinderen in ons land en wereldwijd? Dat is een prangende vraag; want de gezonde ontwikkeling en veerkracht van kinderen in Nederland staat onder druk, met name voor kinderen in een kwetsbare situatie.

Meisjes met hoedjes tijdens Jongeren Prinsjesdag

Wat hebben de plannen voor het komend jaar voor impact op kinderen en jongeren in Nederland?

Wat hebben de plannen voor het komend jaar voor impact op kinderen en jongeren in Nederland?

Veerkracht centraal

Zo ziet UNICEF dat steeds meer gezinnen te maken krijgen met armoede, waardoor kinderen op school en in hun vrije tijd niet goed kunnen meedoen. Dat de ongelijkheid tussen kinderen groeit. Dat veel jongeren gebukt gaan onder prestatiedruk en mentale problemen hebben. Tegelijkertijd zijn er lange wachtlijsten voor hulp bij mentale gezondheid. Te veel kinderen in jeugdzorginstellingen krijgen geen goede ondersteuning en hulp, door gebrek aan tijd en mensen in de jeugdgezondheidszorg. En voor kinderen die asiel aanvragen is de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en veilige en stabiele huisvesting slecht geregeld. Over de gehele linie zien we dat kinderen en jongeren onvoldoende worden gehoord en serieus worden genomen bij het bedenken van oplossingen. Ook krijgen kinderen te maken met allerlei crises.  

Daarom is het juist nu van belang om het gewone leven van kinderen te versterken en veerkracht centraal te stellen. Bij kinderen, jongeren, ouders en samenleving. Lees hieronder onze reactie op de maatregelen genoemd in de Miljoenennota van 2023.   

Reactie op Miljoenennota

Bekijk onze reactie hier