Meer kindhuwelijken in de Hoorn van Afrika door droogtecrisis

29 juni 2022

In de Hoorn van Afrika ziet UNICEF een alarmerende toename van het aantal kindhuwelijken. Ook lopen veel meer meisjes het gevaar op jongere leeftijd te worden besneden, omdat dit veelal nodig wordt geacht om deze meisjes voor te bereiden op het huwelijk. De ernstigste droogte in veertig jaar duwt gezinnen naar de rand van de afgrond, waardoor sommige ouders geen andere oplossing zien dan meisjes van soms pas twaalf jaar uit te huwelijken aan mannen van meer dan vijf keer hun leeftijd.

Uithuwelijking in de Hoorn van Afrika

In het Dassenech Woreda district in Zuid-Ethiopië is dit 13-jarige meisje gedwongen van school te gaan om met een vreemde te trouwen. De bruidsschat moet haar familie helpen de droogte het hoofd te bieden.

In het Dassenech Woreda district in Zuid-Ethiopië is dit 13-jarige meisje gedwongen van school te gaan om met een vreemde te trouwen. De bruidsschat moet haar familie helpen de droogte het hoofd te bieden.

Bruut einde aan de kindertijd

‘Kindhuwelijken en genitale verminking bij meisjes maken een bruut einde aan de kindertijd. Meisjes gaan niet meer naar school en worden kwetsbaarder voor huiselijk geweld en een leven vol armoede’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Dit is een kindercrisis en we moeten onze hulp in Ethiopië, Kenia en Somalië uitbreiden. Niet alleen om op korte termijn levens te redden, maar ook om meisjes op lange termijn te beschermen.’

Door de extreme droogte in de Hoorn van Afrika, veroorzaakt door klimaatverandering, staan waterbronnen droog en sterft veel vee. Gezinnen verliezen hun inkomen en hebben geen voedsel. De oorlog in Oekraïne verergert de crisis. Somalië importeerde bijvoorbeeld ooit 92 procent van alle tarwe in het land uit Rusland en Oekraïne, maar de aanvoerlijnen zijn nu geblokkeerd. Door de torenhoge voedselprijzen kunnen gezinnen geen basisproducten meer kopen. Meer dan 1,8 miljoen kinderen hebben dringend behoefte aan behandeling voor levensbedreigende acute ondervoeding, en volgens het Famine Early Warning Network dreigt voor 213.000 mensen in Somalië hongersnood.

Verdubbeling aantal kindhuwelijken

In de Hoorn van Afrika lopen steeds meer meisjes het risico van school te gaan naarmate de crisis verergert, waardoor ze een groter risico lopen om uitgehuwelijkt te worden. In delen van Ethiopië is het aantal kindhuwelijken in 1 jaar tijd gemiddeld meer dan verdubbeld. In Ethiopië, Kenia en Somalië is het aantal kinderen dat door de droogte voortijdig van school dreigt te gaan, in drie maanden tijd verdrievoudigd: van 1,1 miljoen tot naar schatting 3,3 miljoen kinderen.

Een groeiend aantal ouders of verzorgers dwingen soms uit wanhoop meisjes tot een huwelijk om een ​​bruidsschat te bemachtigen. Daarmee hopen ze de rest van het gezin te kunnen onderhouden en hoeven zij één mond minder te voeden. Soms is een huwelijk ook een poging om hun dochter te helpen in een huishouden te komen dat net iets beter af is.

Groeiende behoefte aan bescherming

In de Hoorn van Afrika zijn vier regenseizoenen mislukt in een tijdsbestek van twee jaar en voorspellingen suggereren dat een vijfde regenseizoen van oktober tot december waarschijnlijk ook zal uitblijven. UNICEF werkt keihard om in te spelen op de groeiende behoefte aan bescherming van kwetsbare meisjes in de Hoorn van Afrika. UNICEF zet zich in om de risico's van geweld, uitbuiting, misbruik en kindhuwelijken te verminderen, en om vrouwen en kinderen te helpen herstellen na geweld. UNICEF roept op tot meer financiering om de hulp uit te kunnen breiden, onder meer via permanente diensten en mobiele teams om de meest kwetsbare meisjes te bereiken.