Wereldwijd recordaantal van 36,5 miljoen kinderen op de vlucht

17 juni 2022

Eind 2021 waren wereldwijd 36,5 miljoen kinderen op de vlucht voor conflicten, geweld en andere crises, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Onder hen 13,7 miljoen vluchtelingen- en asielzoekende kinderen en nog eens bijna 22,8 miljoen kinderen die in eigen land ontheemd zijn.  

Een meisje schommelt buiten bij de kindvriendelijke ruimte in Palorinya Refugee Settlement in Obongi District, Oeganda

Een meisje schommelt buiten bij de kindvriendelijke ruimte in Palorinya Refugee Settlement in Obongi District, Oeganda. UNICEF richt op verschillende plekken in de wereld kindvriendelijke ruimtes in om gevluchte kinderen hulp te bieden, te ondersteunen en weer even kind te laten zijn.

Een meisje schommelt buiten bij de kindvriendelijke ruimte in Palorinya Refugee Settlement in Obongi District, Oeganda. UNICEF richt op verschillende plekken in de wereld kindvriendelijke ruimtes in om gevluchte kinderen hulp te bieden, te ondersteunen en weer even kind te laten zijn.

UNICEF brengt de cijfers aan de vooravond van Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Het gaat om cijfers over 2021. Kinderen die sinds februari van dit jaar op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne, zijn hier niet bij geteld.

Toenemende crises

Het recordaantal kinderen op de vlucht is een direct gevolg van toenemende crises in de wereld. Het gaat dan om acute en langdurige conflicten zoals in Afghanistan, maar ook om landen als de Democratische Republiek Congo of Jemen, waar een al kwetsbare situatie verergert door de gevolgen van klimaatverandering. In 2021 is het aantal ontheemde kinderen wereldwijd met 2,2 miljoen toegenomen.

Crises zoals de oorlog in Oekraïne, waardoor meer dan 2 miljoen kinderen het land zijn ontvlucht en 3 miljoen in eigen land ontheemd zijn, zullen in 2022 bovenop dit trieste record komen. Daarnaast worden steeds meer kinderen en gezinnen uit hun huizen verdreven door extreme weersomstandigheden, zoals droogte in de Hoorn van Afrika en de Sahel, en zware overstromingen in Bangladesh, India en Zuid-Afrika. In 2021 kwamen er 7,3 miljoen ontheemde kinderen bij als gevolg van natuurrampen.

Verdubbeld

Wereldwijd is het aantal vluchtelingen de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, waarbij kinderen bijna de helft van het totaal uitmaken. Meer dan een derde van de ontheemde kinderen woont in Sub-Sahara Afrika (3,9 miljoen of 36 procent), een kwart in Europa en Centraal-Azië (2,6 miljoen of 25 procent) en 13 procent (1,4 miljoen) in het Midden-Oosten en Noord Afrika.

‘We kunnen het bewijs niet negeren: het aantal kinderen dat ontheemd raakt door conflicten en crises neemt snel toe - en dat geldt ook voor onze verantwoordelijkheid om ze te helpen’, zegt UNICEF-directeur Catherine Russell.

Risicovolle gevolgen voor welzijn en veiligheid

Voor kinderen op de vlucht schiet de toegang tot noodzakelijke voorzieningen als gezondheidszorg, onderwijs en bescherming vaak tekort. Ongeveer twee derde van alle vluchtelingenkinderen staat ingeschreven op een basisschool, terwijl slechts een derde van de jonge vluchtelingen op een middelbare school zit.

Kinderen op de vlucht lopen grote risico's voor hun welzijn en veiligheid. Dit geldt vooral voor de honderdduizenden niet-begeleide of van hun familie gescheiden kinderen, die een grotere kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel, uitbuiting, geweld en misbruik. Een derde (34%) van het wereldwijde aantal slachtoffers van mensenhandel is kind.

Onze oproep

UNICEF dringt er bij regeringen op aan om zich te houden aan toezeggingen ten aanzien van de rechten van alle gevluchte kinderen en om te investeren in gegevensverzameling en onderzoek naar de problemen waarmee vluchtelingen, migranten en ontheemde kinderen worden geconfronteerd. UNICEF roept regeringen ook op om actie te ondernemen om gelijke rechten en kansen voor alle vluchtelingen-, migranten- en ontheemde kinderen te garanderen:

  • Zorg voor gelijke steun aan alle kinderen – waar ze ook vandaan komen;
  • Erken vluchtelingen-, migranten- en ontheemde kinderen in de eerste plaats als kinderen – met recht op bescherming, ontwikkeling en participatie;
  • Zorg voor toegang tot essentiële diensten, inclusief gezondheidszorg en onderwijs, voor alle ontheemde kinderen en gezinnen, ongeacht hun status;
  • Bescherm kinderen van vluchtelingen, migranten en ontheemden tegen discriminatie en vreemdelingenhaat;
  • Maak een einde aan schadelijke praktijken op het gebied van grensbeheer en vreemdelingendetentie van kinderen;
  • Geef vluchtelingen, migranten en ontheemde jongeren de mogelijkheid om hun talenten te ontplooien en hun potentieel ten volle te benutten.