Overconsumptie rijkste landen schadelijk voor kinderen wereldwijd

24 mei 2022

De rijkste landen, waaronder Nederland, slagen er niet in om kinderen een gezonde leefomgeving te bieden. Ook leveren ze een grote bijdrage aan de gevaarlijke en ongezonde leefomstandigheden voor kinderen in andere delen van de wereld. 

Jongen india slum 2022

UNICEF onderzocht in 39 landen hoe gezond de leefomgeving voor kinderen is. In welke mate worden kinderen blootgesteld aan vervuilde lucht, pesticiden, vocht en lood? Hoe staat het met veilige wegen, toegang tot licht en groen? Wat is de bijdrage van een land aan de klimaatcrisis, het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en het dumpen van e-waste? Geen van de onderzochte landen slaagt erin om zowel in eigen land als daarbuiten te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor kinderen.  

Nederland op plek 12 door pesticidegebruik en geluidsoverlast

Nederland staat op plek twaalf als het gaat om de leefomgeving voor kinderen. En op plek 27 als het gaat om impact op de leefomgeving van kinderen op andere plaatsen in de wereld. Zo heeft in Nederland 1 op de 12 kinderen te maken met een hoge mate van vervuiling door pesticiden, iets wat in verband wordt gebracht met kanker en aantasting van het zenuwstelsel en het immuunsysteem van kinderen. Kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen hebben vaker te maken met geluidsoverlast denk aan verkeer op de weg en vliegtuigen. 

Wanneer de hele wereld evenveel zou verbruiken en consumeren als sommige onderzochte landen dat doen, zijn er drie aardbollen nodig. Als het tempo van grootverbruikers Canada, Luxemburg en de Verenigde Staten wordt gevolgd, is de aarde zelfs 5 keer nodig. De minst welvarende landen in het onderzoek hebben juist een veel kleinere impact op de rest van de wereld - maar dragen wel de last. 

Milieu en de toekomstige generaties

‘Kinderen zullen het langst worden geconfronteerd met de milieuproblemen van vandaag. Maar ze zijn ook het minst in staat om de gang van zaken te beïnvloeden. We moeten luisteren naar de verhalen en meningen van kinderen en jongeren. Ons beleid nu heeft grote gevolgen voor toekomstige generaties’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. 

UNICEF vindt dat landen serieus werk moeten maken van een gezonde leefomgeving voor alle kinderen. Bijvoorbeeld door afval, lucht- en watervervuiling te verminderen en door te zorgen voor gezonde huisvesting en buurten. UNICEF roept overheden op om de belangen en behoeften van kinderen en jongeren mee te nemen in de besluitvorming.  

Meer dan 20 miljoen kinderen in de onderzochte landen hebben een verhoogd loodgehalte in hun bloed. Lood is vooral een risico voor jonge kinderen. Ook ademen veel kinderen zowel binnen als buiten giftige lucht in, met een kortere levensverwachting tot gevolg.