Vijfde editie Global Conference on the elimination of Child Labour

12 mei 2022

De vijfde editie van de Global Conference on the elimination of Child Labour zal plaats vinden in Durban, Zuid-Afrika van 15 tot en met 20 mei.  

Global conference elimination child labour

De conferentie komt op een kritiek moment. Ondanks vooruitgang in veel regio's, zijn 160 miljoen kinderen nog steeds betrokken bij kinderarbeid. Dit aantal is voor het eerst sinds decennia weer gestegen, blijkt uit recent onderzoek van UNICEF

Er is nog maar drie jaar te gaan om het doel van de uitbanning van alle kinderarbeid tegen 2025 te bereiken, en slechts acht jaar om het doel van de uitbanning van dwangarbeid tegen 2030 te bereiken, zoals vastgesteld door SDG-doelstelling 8.7.  

Overheden, werkgevers en bedrijfsleven: handel nu! Laten we kinderen uit het werk halen en terug naar school brengen. 

We roepen overheden, werkgevers en het bedrijfsleven op om: 

 1. Te investeren in voltijds onderwijs voor alle kinderen tot de leeftijd van 15 jaar over de hele wereld. Daarnaast moet er meer focus komen op investeringen in beroepsopleidingen voor kinderen van 15 tot 18 jaar; 
 2. De norm dat kinderen niet moeten werken, maar op school moeten zijn te ondersteunen en te promoten.  
 3. Versterking van de verantwoordelijkheden van bedrijven en overheden om mensenrechten te respecteren, waaronder: 
  - de totstandkoming, implementatie en handhaving van verplichte due diligence-wetgeving die alle spelers in de internationale toeleveringsketens verantwoordelijk houdt voor de schending van mensenrechten in het algemeen en kinderrechten in het bijzonder. 

De 5e Wereldconferentie biedt een gelegenheid voor werkgevers, overheden en maatschappelijke organisaties om de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de doelstellingen van doel 8.7 te beoordelen. Er worden cases besproken die over de hele wereld zijn geïmplementeerd en om hiaten en dringende maatregelen te identificeren die nodig zijn om de uitbanning van zowel kinderarbeid en dwangarbeid te versnellen.

UNICEF/Dejongh

UNICEF/Dejongh

UNICEF/Dejongh

Position Paper

Tijdens de conferentie zal UNICEF ook aanwezig zijn in panel discussies en side events. UNICEF maakt zich hard voor een meer geïntegreerde aanpak om kinderarbeid uit te bannen. Dat betekent dat kinderarbeid alleen dan kan worden uitgebannen wanneer meer en beter wordt samengewerkt tussen landen, overheden en bedrijfsleven om gezamenlijk tot resultaten te komen. In een van de events laten wij zien hoe we in samenwerking met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in actie komen om kinderarbeid uit te bannen. Het andere side-event organiseren we vanuit de Work No Child’s Business Alliantie. Hierin presenteren wij ons wereldwijde position paper en roepen wij deelnemers op deze te ondertekenen. 

Belangrijke onderwerpen die aan bod komen tijdens de conferentie 

 • de uitbanning van kinderarbeid als voorwaarde voor een positieve arbeidsmarkt met een mensgerichte benadering (onderwijs, ontwikkeling van vaardigheden, levenslang leren en overgang van school naar fatsoenlijk werk, afhankelijk van de leeftijdsgroep); 
 • de hoge mate van kinderarbeid in de landbouw, die nauw verband houdt met armoede, informaliteit en overlevingsstrategieën van gezinnen; 
 • De noodzaak van formalisering van de informele economie en het creëren van waardig werk; 
 • het belang om de diepere oorzaken van kinderarbeid en dwangarbeid aan te pakken en noodzaak voor samenwerking en investeringen hierin; 
 • de uitdaging van COVID-19 die uiteindelijk de jarenlange vooruitgang in de strijd tegen kinderarbeid, dwangarbeid en kinderhandel terugdraait; 
 • de ervaring die de regio's naar de conferentie brengen, met de mogelijkheid om de specifieke bijdragen van de Afrikaanse regio te benadrukken; 
 • de toegevoegde waarde van toezeggingen en actiegerichte, tijdgebonden toezeggingen van internationale partijen voor het behalen van SDG-doelstelling 8.7. 

De conferentie is online te volgen. Bezoek de website van de conferentie voor meer informatie over het programma.