Nieuwe tussenstand Giro 555 voor Oekraïne: 160,8 miljoen euro

10 april 2022

In de landelijke Giro555-actie Samen in actie voor Oekraïne is tot nog toe 160.849.047 miljoen euro ingezameld. Dat is ruim 10 miljoen euro méér dan bij de vorige tussenstand op 18 maart. Intussen is de hulpverlening van de gezamenlijke hulporganisaties in en rond Oekraïne in volle gang.

Ondergrondse distributie van voedselpakketten door Rode Kruis

Ondergrondse distributie van voedselpakketten door Rode Kruis in Oekraïne

Ondergrondse distributie van voedselpakketten door Rode Kruis in Oekraïne

“We zijn ontzettend geraakt door de enorme geefbereidheid van Nederland. Ondanks dat de landelijke actiedag op radio en tv alweer een maand geleden is, komt er nog steeds heel veel geld binnen op de rekening van Giro555. Iedereen wil helpen, of het nou schoolklassen, multinationals of sportverenigingen zijn. Dat is heel bijzonder om te zien. Intussen zijn wij als hulporganisaties druk bezig met het bieden van levensreddende hulp die mogelijk is dankzij de bijdragen van de Nederlandse gevers”, zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen van Giro555.

Met een voorlopige opbrengst van 160,8 miljoen euro is de landelijke actie voor Oekraïne de op een na succesvolste Giro555-actie ooit. Alleen de actie voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 leverde meer op (208,3 miljoen euro).   

Hulpverlening volop bezig

De donaties uit deze Giro555-actie worden onmiddellijk ingezet. Sinds het begin van het conflict in Oekraïne zijn de 11 hulporganisaties achter Giro555 bezig met hulpverlening aan de getroffen bevolking. Dit doen zij in Oekraïne zelf en aan vluchtelingen die de grens naar omliggende landen zijn overgestoken. Zo zorgen verschillende organisaties ervoor dat mensen in Oekraïne worden voorzien van eten, medicijnen, onderdak, elektriciteit en water. Er is ondersteuning bij evacuaties en bij het verlenen van medische zorg. Ook wordt er psychosociale hulp geboden en worden plekken ingericht waar kinderen veilig zijn. Daarnaast zorgen verschillende organisaties voor hulp in de vorm van contant geld of vouchers. Daarmee kunnen vluchtelingen zelf kopen wat zij het hardst nodig hebben, zoals medicijnen, eten of andere noodzakelijkheden.  

Organisaties achter Giro555

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision. 

ACHTERGRONDINFORMATIE - Voorbeelden actuele hulpverlening SHO

CARE

De hulpverleners en lokale partners van CARE distribueren in Oekraïne allerlei hulpgoederen en eerste levensbehoeften. Ook trainen zij vrijwilligers die vluchtelingen opvangen aan de grens en leiden zij psychologen en artsen op om de nodige steun te geven aan mensen die getraumatiseerd zijn door de gebeurtenissen. In Polen verstrekt CARE ook contant geld aan vluchtelingen, zodat zij zelf kunnen aanschaffen waar ze het meeste behoefte aan hebben. Ook biedt de organisatie de mogelijkheid aan werk te verrichten tegen een eerlijke vergoeding. In Roemenië biedt CARE psychologische zorg en voedselpakketten aan mensen in opvanglocaties. CARE werkt samen met maatschappelijke organisaties ter plaatse om de slagkracht te vergroten.

Cordaid

Als lid van het wereldwijde Caritas-netwerk heeft Cordaid via twee lokale partnerorganisaties in Oekraïne direct vanaf het begin van de crisis zo’n 352.000 Oekraïners kunnen steunen met onderdak, voedsel, hygiëneproducten en medicijnen. Ook in de omringende landen zijn medewerkers en vrijwilligers van tal van partnerorganisaties bezig vluchtelingen op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen met eerste levensbehoeften, geld of traumaverwerking. Vanuit Nederland transporteert Cordaid ook generatoren die werken op zonne-energie, zodat Oekraïners weer gebruik kunnen maken van stroom.

Kerk in Actie

In Hongarije en Oekraïne biedt Kerk in Actie hulp via partner Hungarian Interchurch Aid. Zij transporteren voedsel en medicijnen naar Oekraïne, organiseren ontvangstcentra voor vluchtelingen aan grens tussen Hongarije en Oekraïne en creëren veilige ruimtes voor vrouwen met kinderen.

In Oekraïne levert de partnerorganisatie noodhulppakketten en medische ondersteuning in het conflictgebied en helpt mee de bevolking te evacueren. Mensen die de grens met Polen zijn overgestoken kunnen reken op steun in de ontvangstcentra van het netwerk van kerken, waartoe Kerk in Actie behoort. Ook in Moldavië kunnen vluchtelingen rekenen op onderdak, voedsel, kleding en medische zorg.

Oxfam Novib

Samen met partnerorganisaties ontfermt Oxfam Novib zich over vluchtelingen in de buurlanden van Oekraïne en levert onder andere voldoende schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Oxfam Novib ondersteunt de partnerorganisaties met geld, trainingen en de nodige hulpgoederen. De medewerkers en vrijwilligers delen ook vouchers uit waarmee vluchtelingen zelf kunnen kopen wat zij nodig hebben.

Oxfam Novib zet zich daarnaast in voor mensen die het extra moeilijk hebben in het conflict, zoals de Oekraïense Romagemeenschap, LGBTQIA+-mensen en mensen van kleur. Ook vrouwen, ouderen en mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar in noodsituaties. De hulpverleners bieden voorlichting en begeleiding en werken aan veilige vluchtroutes waarbij mensen beschermd zijn tegen mensenhandel, racisme en uitbuiting.

Plan International

Plan International biedt medische en psychosociale hulp aan meisjes, vrouwen en hun families. Mobiele, medische teams in Oekraïne en buurlanden brengen hulp ‘dichtbij’, met speciale zorg voor slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld. Naast een veilige opvang verwijst Plan International slachtoffers door naar gespecialiseerde hulp. Ook voorziet de organisatie ziekenhuizen van medicijnen en chirurgisch gereedschap. Mensen die zich ophouden in schuilkelders of op de vlucht zijn geslagen kunnen rekenen op de nodige hygiënische producten, zoals zeep, maandverband en luiers.

In ontvangstcentra in buurlanden zet Plan International veilige speelplekken op – de zogenaamde Child Friendly Spaces. Hier kunnen kinderen zich weer even normaal voelen en starten met hun herstel. Via uitgedeelde tablets hebben zij toegang tot online onderwijs. Plan International ondersteunt daarnaast bij de registratie van kinderen in grensgebieden, zodat (alleenreizende) kinderen veilig blijven.

Rode Kruis

Medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis helpen 2 miljoen mensen die getroffen zijn door het conflict in Oekraïne. In het land zelf ondersteunen zij ontheemden in alle getroffen regio’s met noodopvang, gezondheidszorg en geld. Ook in de omringende landen is het Rode Kruis actief. Zo heeft de Poolse organisatie reddingsteams gemobiliseerd die gezondheidszorg verlenen en hulpgoederen inzamelen en uitdelen. Verschillende afdelingen van het Rode Kruis houden zich samen met de lokale autoriteiten bezig met het organiseren van huisvesting van vluchtelingen.

Save the Children

Hulpverleners van Save the Children en hun lokale partners helpen in Oekraïne bij het evacueren van volwassenen en kinderen uit zwaar getroffen gebieden. Save the Children verstrekt voedselpakketten, schoon drinkwater, dekens, luiers en vouchers voor de aanschaf van eerste levensbehoeften. Maatschappelijk werkers bieden psychosociale hulp aan kinderen en volwassenen.

In Polen en Roemenië heeft Save the Children bij grote opvanglocaties kindvriendelijke ruimtes ingericht waar kinderen kunnen spelen en leren. Ook moeders en baby’s kunnen hier terecht. In Warschau opent Save the Children een Oekraïense school voor kinderen en leerkrachten uit Oekraïne.

Stichting Vluchteling

In de Oekraïnse stad Lviv vangt Stichting Vluchteling ontheemden op en ondersteunt een kinderziekenhuis, onder andere door de kelder van het ziekenhuis gereed te maken als een veilige bunker tijdens bombardementen. Verder zorgen de lokale partnerorganisaties voor bedden en matrassen in de opvangcentra, leveren zij de nodige hygiëneproducten en staat er een mobiele kliniek over de grens in Moldavië waar mensen kunnen rekenen op basisgezondheidszorg. Ook maakt Stichting Vluchteling medicijntransporten mogelijk naar zes ziekenhuizen in Oekraïne.

Terre des Hommes

Terre des Hommes ondersteunt in samenwerking met War Child lokale organisaties in Moldavië, waar mobiele teams moeders en hun kinderen bijstaan met psychosociale zorg. In Polen geeft Terre des Hommes samen met lokale partnerorganisaties en de Terre des Hommes Internationale federatie hulp aan kinderen en hun ouders in de vorm van eerste veilige opvang, distributie van non food items, psychosociale hulp en voorlichting over veiligheid en risico’s van (seksuele) uitbuiting.

UNICEF

UNICEF helpt kwetsbare gezinnen in Oekraïne met financiële bijstand. De kinderrechtenorganisatie is deze week gestart met het overmaken van geld aan 50.000 gezinnen. Dit zijn voornamelijk gezinnen met jonge kinderen en gezinnen met kinderen die een beperking hebben. Per gezinslid wordt een geldbedrag van 70 euro uitgekeerd voor een periode van drie maanden. UNICEF verleent financiële bijstand in noodsituaties zoals in Oekraïne, omdat dit een effectieve manier is om in onmiddellijke behoeften van kinderen te voorzien. Oekraïense gezinnen kunnen zo zelf bepalen wat ze nodig hebben, zoals medicijnen, voedsel, hygiëneproducten en brandstof. Op de lange termijn vergroot het hun veerkracht en weerbaarheid in crisissituaties.   

World Vision

De hulpverleners van World Vision hebben inmiddels bijna 48.000 mensen in Oekraïne, Roemenië en Moldavië bereikt met noodhulp. Meer dan 8 ton aan voedselhulp aangevuld met ziekenhuisbenodigdheden en hygiëneproducten ging naar ziekenhuizen en lokale organisaties in de Oekraïense stad Tsjernivtsi die ontheemde gezinnen helpen.

In Roemenië ondersteunt World Vision vluchtelingen na hun aankomst uit Oekraïne door veilige, warme ruimtes te bieden terwijl hun papieren worden verwerkt en het ondersteunen van bestaande opvangplekken. Inmiddels zijn de eerste twee Child Friendly Spaces opgezet, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en zij de nodige ondersteuning krijgen bij het verwerken van hun trauma’s. Nog eens 4.800 mensen kunnen rekenen op onderdak, sanitaire voorzieningen, transport- en bescherming tegen mensenhandel, seksuele uitbuiting en misbruik. Ook is er 2 ton aan voedsel en hygiëneproducten geleverd aan een opvangcentrum in Boekarest waar 2.000 bedden staan