405 miljoen kinderen door corona nog steeds niet naar school

30 maart 2022

Twee jaar na de coronapandemie zijn in 23 landen, voor zo’n 405 miljoen kinderen, de scholen nog steeds niet volledig heropend. Daarmee dreigt het aantal kinderen dat voortijdig van school gaat toe te nemen, zo blijkt uit een vandaag verschenen rapport van UNICEF. 

Afghaanse meisjes gaan een onzekere toekomst tegemoet op school.

Afghaanse meisjes gaan een onzekere toekomst tegemoet op school.

Afghaanse meisjes gaan een onzekere toekomst tegemoet op school.

Het rapport 'Are children really learning?' laat zien dat wereldwijd zo’n 147 miljoen kinderen de afgelopen twee jaar meer dan de helft van hun fysieke scholing hebben gemist. Kinderen die geen onderwijs krijgen behoren tot de meest kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen in de samenleving. Ze hebben de minste kans om te leren lezen, schrijven of rekenen. Bovendien zijn ze afgesneden van het vangnet dat veel scholen in lage- en middeninkomenslanden bieden, waardoor ze een verhoogd risico lopen op uitbuiting en een leven in armoede.  

"Als kinderen niet rechtstreeks met hun leraren en leeftijdsgenoten kunnen communiceren, lijdt hun leerproces daaronder. Als ze helemaal niet in staat zijn om met hun leraren en leeftijdsgenoten om te gaan, kan hun leerverlies permanent worden," zegt Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland. "Daarbij zien we een toenemende ongelijkheid in leren: welk kind wel toegang heeft tot school en welk kind niet. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling, want ieder kind heeft recht op onderwijs."  

Veel kinderen zijn niet naar school teruggegaan toen de klaslokalen wereldwijd hun deuren weer opendeden. Zo keerde in Liberia 43 procent van de leerlingen in het openbaar onderwijs niet terug toen de scholen in december 2020 weer werden hervat. Het aantal niet-schoolgaande kinderen in Zuid-Afrika verdrievoudigde van 250.000 naar 750.000 leerlingen tussen maart 2020 en juli 2021. In Oeganda meldde zo’n 1 op de 10 scholieren zich begin dit jaar niet meer op school na twee jaar sluiting. In Malawi steeg de uitval onder meisjes in het secundair onderwijs fors: tussen 2020 en 2021 van 6,4 procent naar 9,5 procent. En in Kenia bleek dat 16 procent van de meisjes en 8 procent van de jongens afwezig bleef na de heropening van scholen.  

UNICEF verwacht dat de pandemie ook de leercrisis heeft verergerd in landen waar het leerniveau van schoolkinderen al voor corona ronduit slecht was. In 32 landen is het leertempo zo laag dat het voor de meeste schoolkinderen zeven jaar duurt om basisleesvaardigheden te ontwikkelen waar normaliter twee jaar voor staan, en elf jaar om basisrekenvaardigheden aan te leren. Ook heeft een kwart van de 14-jarigen zelfs geen enkele basisleesvaardigheid, en meer dan de helft niet de rekenvaardigheid die past bij het niveau van een 7-jarige leerling.

"Al voor de coronapandemie werden de meeste gemarginaliseerde kinderen achtergesteld. Nu de pandemie zijn derde jaar ingaat, mag deze situatie niet verslechteren. We moeten kinderen terug de klas in krijgen, beoordelen waar ze staan in hun leerproces, hun leerachterstanden herstellen en ervoor zorgen dat leraren de leermiddelen krijgen die ze nodig hebben. Kinderen mogen niet nog meer de dupe worden van deze onderwijscrisis," aldus Laszlo.