Grote zorgen over acuut opvangtekort vluchtelingen

26 maart 2022

UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk Nederland en het Rode Kruis slaan alarm over het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit zo vol dat de veiligheidsregio Groningen overweegt de hekken te sluiten. Vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië en Jemen die bescherming zoeken in Nederland, belanden dan op straat. De hulporganisaties doen een ultieme oproep aan het kabinet, de veiligheidsregio’s en gemeenten om dit zwarte scenario van mensen die op straat komen te staan koste wat het kost te voorkomen en per direct te zorgen voor opvangplekken.

Vluchtelingen die naar Nederland komen moeten zich eerst in Ter Apel melden om een asielverzoek te doen. Vanuit Ter Apel gaan zij naar asielzoekerscentra in het land. Maar door een tekort aan opvanglocaties stranden steeds meer mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht in noodtenten naast het aanmeldcentrum in Ter Apel. Officieel is daar plaats voor 275 mensen, maar inmiddels wachten er tot wel 700 vluchtelingen en asielzoekers op een bed in een andere opvanglocatie. De tenten zijn overvol en mensen slapen soms in stoelen of op de grond bij gebrek aan een bed.

De veiligheidsregio Groningen liet eerder zelfs weten te overwegen het aanmeldcentrum in Ter Apel op korte termijn ‘op slot te zetten’ en officieel een beroep op bijstand te doen bij andere veiligheidsregio’s. De veiligheid en gezondheid van de mensen die hier moeten wachten op aanmelding is in het geding, ziet de veiligheidsregio. UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk en het Rode Kruis herkennen dit beeld. Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland: ‘Kinderen, volwassenen, mannen en vrouwen slapen door elkaar in klapperende tenten. Er is geen enkele privacy en de toegang tot medische en psychosociale zorg is zeer beperkt. Het gaat om kwetsbare mensen, vaak op de vlucht voor oorlog of vervolging, die rust nodig hebben om bij te komen van hun lange reis.’

Het is niet voor het eerst dat er een dringend tekort aan asielopvangplekken ontstaat. Er zijn structureel te weinig locaties om vluchtelingen op te vangen. Door het steeds weer openen en sluiten van asielzoekerscentra ontstaan schrijnende situaties die te voorkomen zijn met voldoende reservecapaciteit. Door te zorgen voor kleinschalige structurele asielopvanglocaties kan het Rijk nieuwe opvangcrises voorkomen.