Speciale ‘kinderkamer’ in noodopvang voor vluchtelingen

25 februari 2022

De situatie waarin kinderen opgroeien in de noodopvang in Nederland is nog steeds zorgelijk. Na een eerdere noodkreet in oktober is er aan de kindvriendelijkheid van de opvang van vluchtelingen weinig tot niets verbeterd. UNICEF traint inmiddels vrijwilligers van lokale organisaties om kinderen een veilige speelplek te bieden en weer even gewoon kind te kunnen zijn.

kinderen spelen in de nieuwe speelkamer

De nieuwe kindvriendelijke speelkamer in de noodopvang van Gorinchem

De nieuwe kindvriendelijke speelkamer in de noodopvang van Gorinchem

Kindvriendelijke speelkamer is kleine stap vooruit

Sinds deze week is een speciale kindvriendelijke ruimte in de noodopvang in Gorinchem in gebruik genomen. In deze kamer kunnen ongeveer 30 kinderen tot rust komen en spelen. De vrijwilligers van de lokale stichting KLIK, die de kinderen in de kindvriendelijke kamer begeleiden, zijn getraind door UNICEF. Voordat deze kinderkamer er was, waren de gangen en het trappenhuis hun speelterrein. “Het is een stapje vooruit. Maar voor daadwerkelijk kindvriendelijke asielopvang is heel veel meer nodig”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. “Wij blijven onophoudelijk aandacht vragen voor de situatie van deze kwetsbare kinderen, die al zo veel hebben meegemaakt. De belangen van kinderen in de asielopvang moeten voorop staan. Noodopvang is geen passende oplossing voor kinderen. Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben zij het recht op kindvriendelijke en veilige asielopvang, ook om verdere psychische en ontwikkelingsschade te voorkomen."

Op dit moment verblijven meer dan 1500 kinderen in noodopvanglocaties in Nederland en de verwachting is dat de komende tijd meer kinderen en gezinnen bescherming zoeken in Nederland. Zij wonen in tijdelijke locaties die overvol zijn en vaak niet veilig of geschikt voor kinderen. Het gaat om kwetsbare kinderen die al veel hebben meegemaakt. UNICEF blijft benadrukken dat deze kinderen begeleiding, onderwijs en de juiste zorg nodig hebben en ook tijdens hun verblijf in de asielopvang niet belemmerd mogen worden in hun ontwikkeling. Het ontbreekt aan veel voorzieningen die kinderen nodig hebben en gezinnen worden van de ene locatie naar de andere verplaatst, wat voor deze kinderen opnieuw voor heel veel stress zorgt.

  Kinderhanden spelen met Lego

  De kamer is ingericht zodat de kinderen nu een eigen plek hebben om veilig te spelen

  De kamer is ingericht zodat de kinderen nu een eigen plek hebben om veilig te spelen

  In lijn met het Kinderrechtenverdrag

  In de vorige week verschenen beoordeling van het VN-Kinderrechtencomité is asielopvang specifiek genoemd als thema waarop Nederland dringend de rechten van kinderen beter moet naleven. UNICEF vraagt de Nederlandse overheid om, in lijn met het Kinderrechtenverdrag, de rechten van kinderen in de noodopvang en reguliere asielopvang te waarborgen en hun belangen voorop te stellen. UNICEF roept op om: 

  •  Blijvende kleinschalige opvang (< 150 bewoners) te realiseren, met name in de gebieden waar nu nog weinig opvangplekken zijn. 
  • Ervoor te zorgen dat kinderen snel kunnen doorstromen naar reguliere opvang in een gemeente waar zij mogen blijven nadat zij een asielstatus hebben, zodat zij niet veelvoudig hoeven te verhuizen. 
  • Gezinnen bij elkaar in een woon/slaapruimte te laten verblijven, te zorgen voor aparte douche- en toiletfaciliteiten voor kinderen en gezinnen en laagdrempelige begeleiding. 
  • Te onderzoeken of er een (taal)school aanwezig is in de buurt van de noodlocaties zodat die niet opnieuw hoeft te worden opgezet en te zorgen dat gemeenten actief handelen bij de bemiddeling met schoolbesturen. 
  • Te zorgen dat er op elke opvanglocatie toegang is tot jeugdgezondheidszorg (JGZ), ook in verband met traumaverwerking en toegang tot startvaccinaties. 
  • Te zorgen voor een duurzaam en blijvend aanbod aan activiteiten voor kinderen van verschillende leeftijden ter bescherming en versterking van het psychosociaal welzijn van kinderen. 
  • Te zorgen voor stabiele wifiverbinding, zodat kinderen met familieleden kunnen bellen, toegang hebben tot informatie en effectief onderwijs kunnen volgen.