UNICEF breidt hulp uit voor 7,5 miljoen kinderen in Oekraïne

24 februari 2022

DEN HAAG - UNICEF is bang dat de vijandelijkheden in Oekraïne een onmiddellijke bedreiging zijn voor het leven en het welzijn van de 7,5 miljoen kinderen in het land. Zware beschietingen hebben de essentiële waterinfrastructuur en onderwijsfaciliteiten al beschadigd. Tienduizenden gezinnen dreigen ontheemd te raken en zullen afhankelijk raken van humanitaire hulp.  

Oekraïens gezin neemt zijn toevlucht tot een metrostation in Kiev in de ochtend waarop de militaire operatie in Oekraïne is afgekondigd.

Oekraïens gezin neemt zijn toevlucht tot een metrostation in Kiev in de ochtend waarop de militaire operatie in Oekraïne is afgekondigd.

Oekraïens gezin neemt zijn toevlucht tot een metrostation in Kiev in de ochtend waarop de militaire operatie in Oekraïne is afgekondigd.

UNICEF werkt in Oost-Oekraïne hard aan opschaling van levensreddende hulp aan kinderen. Onder meer door het transporteren van schoon drinkwater naar conflictgebieden en het opslaan van goederen zodat UNICEF gezondheidszorg en noodonderwijs kan aanbieden. We werken nauw samen met lokale overheden om onmiddellijke hulp aan kinderen en gezinnen in nood te geven. Door UNICEF ondersteunde mobiele teams bieden psychosociale zorg aan kinderen die getraumatiseerd zijn door de gebeurtenissen. 

Catherine Russell, directeur van UNICEF: ‘De kinderen in Oekraïne hebben nu dringend vrede nodig. De afgelopen acht jaar van conflicten hebben al diepe en blijvende schade toegebracht aan kinderen. UNICEF sluit zich aan bij de oproep van de secretaris-generaal van de VN voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. We roepen alle partijen op om hun internationale verplichtingen na te komen om kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat humanitaire hulpverlening kinderen in nood veilig en snel kan bereiken. UNICEF roept ook alle partijen op om zich te onthouden van aanvallen op essentiële basisvoorzieningen waarvan kinderen afhankelijk zijn, zoals water- en sanitatiesystemen, gezondheidsfaciliteiten en scholen.’ 

UNICEF is ter plaatse in Oekraïne en werkt vanuit vier lokale kantoren om de rechten van Oekraïense kinderen op gezondheid, onderwijs, bescherming en water, sanitaire voorzieningen en hygiëne te waarborgen. Dat doet zij samen met gemeenten, zodat er onmiddellijke ondersteuning is voor kinderen en gezinnen die mogelijk hun huis moeten verlaten. Eerder heeft UNICEF er al voor gezorgd dat er voldoende voorraden zijn om kinderen te voorzien in hun basisbehoeften.  

UNICEF roept op tot een noodfinanciering van 66 miljoen dollar, die zal worden gebruikt om te voorzien in de humanitaire behoeften van de kinderen die getroffen zijn door het conflict in Oekraïne. De financiering kan worden ingezet voor onder meer gezondheid en psychosociale hulp, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, onderwijs en financiële bijstand. 

Wat betekent dit langdurige conflict voor kinderen?

De onzichtbare wonden van de afgelopen 8 jaar van kinderen in Oost-Oekraïne

Lees hun verhalen