Nederland legt examen af over kinderrechten

27 januari 2022

Op 1 en 2 februari vindt een sessie tussen het VN-Kinderrechtencomité en de Nederlandse overheid plaats. Kinderrechtenexperts van de VN en een delegatie van de Nederlandse overheid gaan in dialoog over de rechten van kinderen in Nederland.

Nederland legt examen af

Nederland heeft in 1995 het VN-Kinderrechtenverdrag geratificeerd en is daarom verplicht eens in de vijf jaar te rapporteren aan de VN. Deze sessie is een belangrijk onderdeel van het rapportageproces en is te bekijken via UN WebTV .

Online Sessie is dialoog

Tijdens de sessie gaan vertegenwoordigers van de Nederlandse staat online in gesprek met het Kinderrechtencomité. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen zal het woord voeren. Het Comité zal Nederland ondervragen over de kinderrechtensituatie in ons land. De overheid krijgt de mogelijkheid het staatsrapport mondeling toe te lichten en het Comité kan vragen stellen aan Nederland.

Veel verschillende onderwerpen aan bod

Het Comité en de Nederlandse delegatie zullen allebei eerst een korte openingsstatement houden. Vervolgens stelt het Comité een serie vragen aan Nederland. Na een aantal vragen geeft de overheidsdelegatie antwoord en gaat men met elkaar in gesprek.

Op dag 1, dinsdag 1 februari om 15:00 uur, worden de eerste vijf clusters besproken. Dit zijn de algemene implementatiemaatregelen, hier vallen bijvoorbeeld bepaalde voorbehouden op artikelen onder, algemene beginselen, zoals non-discriminatie en het belang van het kind, burgerrechten en vrijheden, geweld tegen kinderen en familie en alternatieve zorg.

Op dag 2, woensdag 2 februari om 15:00 uur, worden de laatste vier clusters besproken. Dit zijn kinderen met een beperking, gezondheid en welzijn, onderwijs en vrije tijd en speciale beschermingsmaatregelen, zoals migratie en jeugdstrafrecht.

De sessies zijn online te volgen via http://webtv.un.org.

Nabeschouwing Kinderrechtencollectief 4 februari

Op 4 februari om 10:30 uur organiseert het Kinderrechtencollectief een online nabeschouwing. Met deskundigen en jongeren bespreken we de highlights en opvallende uitspraken van de sessie. Wil je daarbij aanwezig zijn? Mail naar info@kinderrechten.nl, dan ontvang je een paar dagen van tevoren de link naar de livestream.

Wat gebeurt er na de sessie?

Na de sessie met de staat gaat het Kinderrechtencomité aan de slag met de Concluding Observations and Recommendations, de aanbevelingen. Per onderwerp formuleert het Comité aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om het Kinderrechtenverdrag beter na te leven en de rechten van kinderen nog beter te beschermen. Deze VN-aanbevelingen verschijnen waarschijnlijk een paar weken na de sessie. Het Kinderrechtencollectief zal de uitvoering van de aanbevelingen nauwlettend in de gaten houden.

Meer weten over het VN Rapportageproces?

Elk land dat het verdrag geratificeerd heeft, moet om de vijf jaar verantwoording afleggen over de kinderrechtensituatie in hun land. Dit is de manier waarop het VN Kinderrechtencomité toezicht houdt op de naleving van het verdrag. Ook Nederland legt dus iedere vijf jaar verantwoording af aan het VN Kinderrechtencomité.

Nederland maakt gebruik van een specifiek procedure om te rapporteren, namelijk de Simplified Reporting Procedure. Ten eerste stelt het Comité een lijst met issues op waarover de Nederlandse overheid verantwoording moet afleggen. Dit heet de List of Issues Prior to Reporting (LOIPR). Belangrijke stakeholders, zoals ngo’s, krijgen al de mogelijkheid om input te leveren op deze LOIPR. De volgende stap is het staatsrapport. Dit is de schriftelijke rapportage van de Nederlandse overheid over de kinderrechten gebaseerd op de LOIPR. Stakeholders mogen ook een rapportage indienen. Deze ngo-rapportage is een reactie op het rapport van de staat. Het Kinderrechtencollectief heeft in mei 2021 de ngo-rapportage bij de VN ingediend. Vervolgens gaat het Comité in gesprek met stakeholders, waaronder het Kinderrechtencollectief. Dit is een belangrijke voorbereiding op de sessie met de staat. Ngo’s krijgen namelijk de mogelijkheid om extra informatie te geven.

UNICEF Nederland is een van de kernleden van het Kinderrechtencollectief

Nog meer details over het rapportageproces kun je hier lezen.