Kinderen delven alweer het onderspit door besluit scholensluiting

15 december 2021

Het belang van het kind lijkt alweer niet te zijn meegenomen bij het besluit van het Kabinet om de basisscholen opnieuw te sluiten. In december 2020 werden de scholen gesloten om ouders thuis te houden, nu lijkt de scholensluiting voornamelijk gedaan te worden om grootouders te beschermen.

kind leest thuis boek

Al meer dan twintig maanden dringen we er als UNICEF Nederland op aan om scholen open te houden en een sluiting slechts als laatste redmiddel in te zetten. Helaas is tijdens de persconferentie van 14 december alweer besloten om, op het laatste moment en zonder duidelijke onderbouwing, basisscholen te sluiten.

De coronamaatregelen hebben grote impact op minderjarigen in Nederland maar deze impact lijkt steeds het onderspit te delven. We roepen daarom politici op om in het Kamerdebat aandacht te vragen voor de positie van kinderen en het openen van scholen prioriteit te geven in het coronabeleid.

UNICEF Nederland vraagt specifiek aandacht voor de volgende punten:

  1. Niet serieus nemen van het onderwijs: dat de scholen op deze manier op het allerlaatste moment worden gesloten laat zien dat de het onderwijs, de leerkrachten en het belang van onderwijs voor de brede ontwikkeling van kinderen, niet serieus worden genomen.
  2. Niet het laatste redmiddel: scholen sluiten terwijl andere gelegenheden nog open zijn staat haaks op het voornemen om scholensluiting als laatste redmiddel te gebruiken, een voornemen dat het Kabinet eerder juist deelde.
  3. Vaccinatie mag geen voorwaarde voor onderwijs zijn: in de persconferentie werd een aantal keer benadrukt dat bassischoolkinderen niet gevaccineerd zijn. Dit wekt de indruk dat vaccinatie een voorwaarde is om basisscholen open te houden, terwijl de Gezondheidsraad in haar recente advies benadrukt dat er geen negatieve consequenties aan het niet vaccineren verbonden mogen worden vanuit de overheid of scholen.
  4. Sociaal emotionele impact: het gaat niet om ‘maar vier of vijf dagen’; scholensluiting heeft altijd impact op kinderen. En voor veel schoolgaande kinderen hebben de dagen voor Kerst een belangrijke sociaal emotionele betekenis.
  5. Voorzetting scholensluiting: omdat de onderbouwing van deze scholensluiting niet duidelijk is, maken wij ons grote zorgen over de situatie ná de kerstvakantie. Tijdens de persconferentie is niet gegarandeerd dat daarna de scholen open gaan.
  6. Formulering doet ertoe: kinderen worden in steeds grotere mate weggezet als gevaar en aanleiding van de problemen. Zo staat op Rijksoverheid te lezen dat ‘…kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten’. Wij pleiten voor bewustwording van de manier waarop zaken geformuleerd worden. In plaats van voorgaande had bijvoorbeeld ook gezegd kunnen worden:  ‘…een mogelijke besmetting is dan nog niet opgemerkt en kan door oudere familieleden worden overgenomen’. Dit legt de nadruk minder op een zogenaamd actieve handeling van kinderen in het besmetten. UNICEF Nederland vindt het een zorgelijk ontwikkeling om zo over kinderen te praten en hen daardoor zodanig te framen als oorzaak van de problemen.
  7. Alternatieven: het kabinet maakt niet duidelijk of er ook naar alternatieven voor het sluiten van de basisscholen is gekeken.
  8. Betrek minderjarigen bij een langetermijnbeleid: we zijn blij dat er meer wordt gesproken en nagedacht over de lange termijn. We benadrukken hierbij dat het essentieel is om minderjarigen hier zélf ook bij te betrekken.