Kinderen met een beperking worden wereldwijd vaker benadeeld

11 november 2021

Kinderen met een beperking kunnen vaker niet naar school dan kinderen zonder handicap. Ook worden ze bijvoorbeeld vaker niet voorgelezen thuis of zijn ze vaker slachtoffer van geweld en uitbuiting. De plek waar een kind woont bepaalt, mede met welke beperking het kind heeft, hoe groot de kans is op benadeling.  

Un0487755

Volgens een nieuw rapport van UNICEF zijn er in de wereld 240 miljoen kinderen met een beperking. UNICEF vergeleek gegevens uit 42 landen op meer dan 60 indicatoren van kinderwelzijn. 

Meer dan de helft van de kinderen met een beperking voelt zich vaker ongelukkig 

Uit het UNICEF-rapport blijkt dat kinderen met een beperking: 

  • 49 Procent meer kans lopen om nooit naar school te gaan dan kinderen zonder handicap;  
  • 41 Procent meer kans om zich gediscrimineerd te voelen; 
  • 32 Procent meer kans maken slachtoffer te worden van ernstige lijfstraffen;  
  • 51% Procent van de kinderen met een beperking voelt zich vaker ongelukkig.  

Kinderen die moeite hebben met communiceren en voor zichzelf zorgen, hebben de grootste kans om niet naar school te gaan. Het percentage voortijdige schoolverlaters is hoger onder kinderen met meervoudige handicaps.   

Inclusief onderwijs is geen luxe, maar een recht 

Inclusief onderwijs is geen luxe. Al veel te lang worden kinderen met een handicap uitgesloten van de maatschappij. UNICEF werkt samen met partners in de hele wereld om de rechten van kinderen met een handicap te helpen verbeteren.  

UNICEF roept met dit rapport regeringen op: 

  • Zorg voor gelijke kansen voor kinderen met een beperking 
  • Maak werk van het uitbannen van stigmatisering en discriminatie in alle gemeenschappen; 
  • Maak kwaliteitsonderwijs voor iedereen beschikbaar en hou rekening met alle handicaps en met de specifieke behoeften van kinderen en hun gezinnen.  
  • Praat met kinderen met een beperking en hun gezinnen, bij het vormgeven van voorzieningen en onderwijs.