Kinderrechteneducatie is noodzakelijk zodat kinderen voor hun rechten op kunnen komen

1 oktober 2021

Kinderrechten zijn er voor elk kind, ook in Nederland. Maar wat weten kinderen in Nederland eigenlijk over hun eigen rechten?

Gs klaas 037 (1)

Werk aan de winkel

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen hun rechten kennen, ook dát is een kinderrecht. Dan kunnen ze namelijk beter voor zichzelf en voor anderen opkomen. Uit een recente peiling van UNICEF onder kinderen blijkt dat kinderen over het algemeen nog niet één recht kunnen opnoemen. Er is dus werk aan de winkel!

Gs klaas 003 (1)

Ken je rechten-lespakket

Daarom heeft UNICEF het gratis lespakket Ken je rechten ontwikkeld. Hiermee leren kinderen in groep 7 en 8 alles over verschillende kinderrechten en wat die voor hen betekenen. UNICEF roept alle leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs op om het gratis lespakket te bestellen.

‘Ken je rechten’ kan worden gebruikt voor burgerschapsonderwijs en het sluit aan bij de kerndoelen van het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld'.

“De leerlingen kwamen terug op het onderwerp kinderrechten nadat ze iets hadden gezien op het Jeugdjournaal.”

Leerkracht basisschool

Grootste Kinderrechtenles

20 november is het Internationale Dag van de Rechten van Kind. In de week voorafgaand aan deze dag roept UNICEF leerkrachten op om zoveel mogelijk kinderen te leren over kinderrechten. Bestel het gratis lesmateriaal snel, zodat op tijd binnen is en maak onderdeel uit van de Grootste Kinderrechtenles.

Leer kinderen over hun rechten

Doe mee aan de Grootste Kinderrechtenles

Bestel

Wat kinderen leren met het lespakket:

  • Welke rechten ze hebben
  •  Waarom ze rechten hebben
  •  Hoe de naleving van kinderrechten is geregeld
  • Reflecteren op hun rechten
  • Hoe ze kinderrechten toepassen in hun dagelijks leven
  • Wat ze kunnen doen als hun rechten worden geschonden

Het lesmateriaal bestaat uit een werkboekje voor iedere leerling, een handleiding voor de leerkracht en een nieuw ontwikkelde interactieve online les.

Rechten, gelijkheid en burgerschap programma 2014 – 2020

Rechten, gelijkheid en burgerschap programma 2014 – 2020

Rechten, gelijkheid en burgerschap programma 2014 – 2020