Middelbare scholen in Afghanistan weer geopend voor jongens

20 september 2021

De middelbare scholen in Afghanistan zijn weer geopend en dat is goed nieuws. Echter zijn de scholen alleen nog geopend voor jongens en dat baart UNICEF zorgen. UNICEF benadrukt dat meisjes niet mogen worden buitengesloten van onderwijs: ‘We maken ons grote zorgen dat meisjes op dit moment niet terug mogen keren naar school’, aldus UNICEF-directeur Henrietta Fore.

Un0509161 (1)

Meisjes kunnen en mogen niet achterblijven. Het is van cruciaal belang dat alle meisjes, ook oudere meisjes, weer naar school kunnen. Om dat te realiseren moeten vrouwelijke docenten weer les kunnen geven.

Gemiste kans

Vóór deze crisis waren al zo’n 4,2 miljoen kinderen in Afghanistan niet ingeschreven op een school, waarvan 60 procent meisjes. Iedere dag dat meisjes onderwijs missen, is een gemiste kans voor hen, maar ook hun families.

Un0509166

Vooruitgang

Er is de afgelopen twee decennia grote vooruitgang geboekt op het gebied van onderwijs in het land. Het aantal scholen verdrievoudigde en het aantal schoolgaande kinderen steeg van 1 miljoen naar 9,5 miljoen. Deze stap voorwaarts mag niet worden tenietgedaan. 

Onderwijs voor alle kinderen

UNICEF dringt erop aan dat onderwijs voor alle kinderen in Afghanistan mogelijk gemaakt moet worden. UNICEF zal hiervoor blijven pleiten, zodat alle meisjes en jongens gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen.