Zorgen om kinderen in Tigray

28 juli 2021

In de Ethiopische regio Tigray houdt het geweld aan, ondanks een door de overheid afgekondigde eenzijdige wapenstilstand. Het conflict breidt zich uit naar de aangrenzende regio Afar.

Kinderen in de rij voor eten in de Ethiopische regio Tigray

Kinderen in de rij voor eten in de Ethiopische regio Tigray.

Kinderen in de rij voor eten in de Ethiopische regio Tigray.

Het aanhoudende geweld is zeer slecht nieuws voor de bevolking in Tigray; zo zijn de gevolgen van het conflict voor de kinderen in de regio enorm. 33.000 ernstig ondervoede kinderen dreigen te overlijden als ze niet snel hulp krijgen. Gezondheidszorg en schoon water zijn amper voorhanden en scholen zijn al meer dan een jaar dicht. Ontheemde burgers die hun toevlucht hebben gezocht tot opvangkampen leven in erbarmelijke omstandigheden. Doordat de kampen overvol zijn, hebben besmettelijke ziektes er vrij spel. Ook maakt UNICEF zich zorgen om seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen en het ronselen van kindsoldaten.

De hulp van UNICEF in Tigray

UNICEF doet zijn uiterste best om de bevolking in Tigray te bereiken. De hulpverlening wordt niet alleen bemoeilijkt door het geweld, maar ook door het feit dat in Tigray de elektriciteit is afgesloten en er geen telefoon- of internetverkeer mogelijk is. Hulpverleners die toegang krijgen tot de regio behandelen ondervoede kinderen, herstellen waterputten en -bronnen en geven kinderen inentingen tegen polio en mazelen. Ze zorgen ook voor zeep en waterzuiveringstabletten en voor tijdelijke klaslokalen, zodat kinderen weer naar school kunnen gaan. Daarnaast krijgen kwetsbare kinderen psychosociale zorg, zodat ze beter kunnen omgaan met hun vaak traumatische ervaringen.

Help de kinderen in Tigray overleven

doneer nu